Tomasz Szadek

Tomasz Szadek

Dopiero po studiach
Tomasz Szadek urodził się ok. roku 1550 w miejscowości Szadek. Data jego śmierci nie jest ustalona. O dzieciństwie i rodzinie Szadka nic nie wiemy. Jego obecność odnotowano w historii dopiero w momencie przyjęcia święceń kapłańskich i tytułu bakałarza nauk wyzwolonych. Od 25 czerwca 1569 roku do 1574 roku został śpiewakiem w kapeli królewskiej w Krakowie. Natomiast w latach 1575 – 1578 został członkiem Kapeli Rorantystów. Po zakończeniu kariery w tej kapeli pełnił obowiązki wikariusza i spowiednika w katedrze w Krakowie.
Co ciekawie pod koniec życia Tomasz Szadek został oskarżony przez zgromadzenie wikariuszy katedralnych o niedbałe wypełnienie powierzonych mu obowiązków administracyjnych, a także z powodu niewłaściwego prowadzenia się.
Po roku 1611 w pismach pochodzących z Katedry Wawelskiej nie wspomina się już o Szadku co wskazuje, że w tym okresie już nie żył.

Pozostało niewiele
Kompozycje, które stworzył Tomasz Szadek nie przetrwały do naszych czasów. Z jego twórczości zachowały się tylko: pieśń „Officium Dies est laetitiae” oraz „Officium in melodiam motetae „Pisneme”” oparta na melodii francuskiej pieśni okresu renesansu: „Puis ne me peult venir” autorstwa kompozytora z Flamandii – Thomasa Crécquillona. W Katedrze Wawelskiej przechowuje się również dwa inne dzieła co prawda podpisanych nazwiskiem Szadka, ale bez dat: „introitu Vultum tuum, graduale Haec dies” oraz „communio Pascha nostrum” . Wszystkie swoje utwory Szadek pisał dla Kapeli Rorantorystów, który wykonywał jego kompozycje.

Marta Kotas 2008.09.03

Share

Written by:

3 883 Posts

View All Posts
Follow Me :