Tadeusz Paciorkiewicz

Tadeusz Paciorkiewicz

Tadeusz Paciorkiewicz był polskim kompozytorem i organistą urodzonym 17 października 1916 roku w Sierpcu, natomiast zmarł w Warszawie 21 listopada 1998 roku.
W latach 1936 -1939 studiował grę na organach w Konserwatorium Warszawskim, a kiedy skończyła się wojna również studiował kompozycję w Państwowej Wyższej Szkole muzycznej w Łodzi, którą ukończył w 1951 roku.
Kiedy skończyła się wojna występował jako organista – wirtuoz i dyrygent chóralny. Następnie skupił się głównie na pracy kompozytorskiej i dydaktycznej.

I tak w 1945 roku założył w Płocku Podstawową i Średnią Szkołę Muzyczną, w której nie tylko był dyrektorem, ale również nauczycielem, aż do 1949 roku. W okresie od 945 do 1959 prowadził także wykłady w łódzkiej Państwowej Wyższej Szkole Muzycznej, a od 1954 uczył również w Państwowej Wyższej Szkole Muzycznej w Warszawie, gdzie od 1968 roku był profesorem. Dodatkowo w latach 1963-69 pełnił również funkcję dziekana Wydziału Kompozycji, Teorii i Dyrygentury, a następnie w 1969 roku powierzono mu stanowisko rektora warszawskiej uczelni. Funkcję tę pełnił do 1971 roku.
Poza działalnością pedagogiczną Paciorkiewicz zajmował się również organizacją życia muzycznego i kulturalnego na Mazowszu.

Nagrody
Tadeusz Paciorkiewicz za swoją działalność kompozytorską i aktywną działalność kulturalno – społeczną otrzymał wiele nagród i odznaczeń i tak do najważniejszych z nich zaliczyć można przede wszystkim: Nagrody Ministra Obrony Narodowej (1968 i 1974), Nagrody Ministra Kultury i Sztuki (1969 i 1978), Nagrodę Państwową III stopnia (1969), Odznakę Zasłużonego Działacza Kultury (1972), Nagrodę Prezesa Rady Ministrów za twórczość dla dzieci i młodzieży (1979), Krzyż Kawalerski i Oficerski Orderu Odrodzenia Polski, Medal Komisji Edukacji Narodowej, Medal Za Zasługi dla Warszawskiego Towarzystwa Muzycznego oraz Złotą Odznakę Honorową Za Zasługi dla Warszawy.

Twórczość
Do ważniejszych utworów Tadeusza Paciorkiewicza zaliczyć należy przede wszystkim kompozycje takie jak: Sonata na organy (1946-47), Wariacje na kwartet smyczkowy (1946), Dziesięć pieśni kurpiowskich na chór mieszany (1948), Suita kurpiowska na małą orkiestrę symfoniczną (1948), Uwertura na wielką orkiestrę symfoniczną (1949)
Oda do młodości [wersja I] kantata na 4 głosy solowe, chór mieszany i wielką orkiestrę symfoniczną (1950), Kwintet na instrumenty dęte (1951), Koncert fortepianowy NR 1 (1951-52), Symfonia NR 1 (1953), Dziesięć pieśni śląskich na chór mieszany (1954), Koncert fortepianowy NR 2 (1954), Sonata na skrzypce i fortepian (1954), Koncert skrzypcowy (1955), Wycinanki z morskiej pianki, mała kantata na chór dziecięcy i kwintet dęty (1956), Symfonia NR 2 (1957), Fantazja na skrzypce i fortepian (1957), Legendy Warszawy, balet (1959), Cztery kaprysy (Quasi Una Sonata) na klarnet i fortepian (1960), Kwartet smyczkowy NR 1 (1960), Ciężar ziemi [wersja I] na głos i fortepian (1960-61), Ojczyzna na chór mieszany i orkiestrę symfoniczną (1961), Ushiko, opera radiowa (1962), Muzyka na harfę i 5 instrumentów dętych (1963), Trio stroikowe (1963), Uwertura popularna na małą orkiestrę symfoniczną (1963), Panienka z okienka, opera (1964), Trio na flet, altówkę i harfę (1965-66), Adagio i allegro na orkiestrę smyczkową (1966-67), Muzyka na mezzosopran i orkiestrę smyczkową (1966), Ciężar ziemi [wersja II] na sopran i orkiestrę (1967), Ligea, opera radiowa (1967), Koncert organowy NR 1 (1967), Divertimento na klarnet i orkiestrę smyczkową (1968), Fantazja żołnierska na wielką orkiestrę dętą (1968), Fantazja gotycka na organy (1968), Postludium na organy (1969), Koncert na puzon i orkiestrę symfoniczną (1971), Mała suita na 4 waltornie (1971), Toccata NR 1 na organy (1971), Sześć miniatur na 4 puzony (1971-72), Kwintet fortepianowy (1972), De revolutionibus, oratorium na 4 głosy solowe, głos recytujący, chór mieszany, chór chłopięcy, organy koncertujące i wielką orkiestrę symfoniczną (1972), Missa brevis na chór mieszany i organy (1973), Sonata na wiolonczelę i fortepian (1974), Toccata NR 2 na organy (1975), Koncert na altówkę i orkiestrę (1975-76), Triptychon per organo (1976-77), Orfeusz w lesie, kantata na chór mieszany (1977), Muzyka kameralna na dwa kwartety dęte blaszane (1978), Ave Regina Caelorum na chór mieszany (1978), Concerto alla barocco na klawesyn i małą orkiestrę symfoniczną (1978), Koncert na harfę, flet i orkiestrę smyczkową (1979-80), Preludia na kwintet dęty (1980), Oda do młodości, kantata na 4 głosy solowe, chór mieszany i wielką orkiestrę symfoniczną (1980-81), Kwartet smyczkowy NR 2 (1982), Koncert na obój i orkiestrę symfoniczną (1982), Andante na skrzypce i organy (1984), Koncert na dwoje skrzypiec i orkiestrę (1984), Litania polska na chór mieszany (1984), Trzy małe preludia i fugi na organy (1984-85), Tryptyk warszawski, 3 pieśni na chór mieszany (1985), Dwa chorały na organy (1985), Refleksje na trąbkę i organy (1987), Decet na kwintet dęty i kwintet smyczkowy (1987-88), Koncert na organy i orkiestrę smyczkową NR 2 (1987-88), Sonata na altówkę i fortepian (1987-88), Aria na altówkę i organy (1988), Kwintet fletowy (1988), Symfonia NR 3 (1989), Koncert na altówkę, organy i orkiestrę (1989-90), Sekwencja na organy (1990), Lauda sion, dialogi na organy i harfę (1990), Ave Maria na chór mieszany i organy (1991), Koncert na wiolonczelę i zespół kamerlany (1991), Anadante calmato na wiolonczelę i organy (1991), Symfonia NR 4 (1992), Psalm 150 Đ Laudate Dominium na 5 głosów solo lub 5-głosowy chór mieszany i organy (1993), Kaprys na klarnet solo (1995) oraz Andante na skrzypce i altówkę (1996).

Marta Kotas 2009-07-02

Share

Written by:

3 883 Posts

View All Posts
Follow Me :