Sejm: Rok 2011 Rokiem Czesława Miłosza

Sejm: Rok 2011 Rokiem Czesława Miłosza

08.10. Warszawa (PAP) – Sejm przyjął w piątek uchwałę o ustanowieniu roku 2011 Rokiem Czesława Miłosza. Spośród 402 posłów, którzy wzięli udział w głosowaniu, 362 było za przyjęciem uchwały, 12 – przeciw, a 28 wstrzymało się od głosu.

Przygotowana przez Sejmową Komisję Kultury i Środków Przekazu uchwała o Roku Miłosza była na forum Sejmu szeroko dyskutowana. Grupa posłów Prawa i Sprawiedliwości była jej przeciwna ze względu na „antypolskie akcenty” w twórczości polskiego noblisty z 1980 roku, jak ujęła to posłanka Anna Sobecka.

6 października, gdy na forum sejmowym wypowiadali się na temat uchwały przedstawiciele klubów poselskich, rozegrała się prawdziwa bitwa na cytaty literackie. Anna Sobecka (PiS) przypomniała z sejmowej trybuny „antypolskie oblicze Czesława Miłosza”, cytując fragmenty twórczości poety: „Dla Polski nie ma miejsca na tej ziemi” („Rok Myśliwego”), „Gdyby mi dali sposób, wysadziłbym ten kraj w powietrze” („Rodzinna Europa”), „Polska to ciemnogród” („Prywatne obowiązki”). „Podobnych zniewag Polski w twórczości Miłosza jest bardzo dużo” – podkreśliła Sobecka.

Jej koleżanka z klubu PiS, Krystyna Grabicka pytała: „Czy Sejm RP nie zna pisarzy i poetów bardziej zasługujących na oddanie im hołdu niż Czesław Miłosz, który, choć noblista, nienawidził Polaków, bo jak inaczej rozumieć stwierdzenie: +Polak musi być świnią, ponieważ Polakiem się urodził+?” – mówiła posłanka PiS cytując Miłosza: „Mowa polska jest mową upodlonych, nierozumnych i nienawidzących siebie bardziej niż innych narodów, mową konfidentów”. „Czy godzi się oddawać honory człowiekowi, który szydzi z Polaków, ich patriotyzmu i bohaterów narodowych?” – pytała Grabicka.

Nie wszyscy posłowie Prawa i Sprawiedliwości okazali się jednak przeciwnikami Roku Miłosza. Aleksander Chłopek polemizował ze swoimi koleżankami z klubu mówiąc: „Każda wielkość jest kontrowersyjna i musimy o tym pamiętać. Każdy wielki polski poeta miał z polskością problemy”. Na poparcie tej tezy Chłopek przywołał cytaty z twórczości Stefana Żeromskiego i Cypriana Kamila Norwida, a także samego Miłosza.

100. rocznica urodzin poety została wpisana do kalendarium rocznic obchodzonych przez UNESCO. Rok Miłosza świętowany ma być nie tylko w Polsce i na Litwie, ale też na w USA, we Francji, w Chinach, Indiach, Izraelu, Rosji i w innych krajach. (PAP)

aszw/ abe/ dym/

Share

Written by:

3 883 Posts

View All Posts
Follow Me :