Radzyn

Radzyn

światowych w Muzeum Kinematografii. Przez cały dzień będzie można wówczas zobaczyć 45 filmów

„Oświatówki”, zaplanowano spotkania z reżyserami i realizatorami związanymi z Wytwórnią m.in. Stanisławem Janickim oraz wystawę zdjęć z prywatnych archiwów osób związanych z WFO.

Obecny szef Wytwórni podkreślił, że realizatorzy z nią związani uważają WFO za miejsce wyjątkowe. „Ta wytwórnia była przez lata niezwykle szczególnym miejscem zachęcającym do aktywności twórczej, indywidualnego sposobu widzenia świata” – uważa Traczykowski.

Honorowy patronat nad jubileuszem objął minister kultury i dziedzictwa narodowego.

WFO powstała w Łodzi w grudniu 1949 roku. Jej dorobek to ok. 5 tysięcy filmów m.in. przyrodniczych, filmów o sztuce, dla dzieci i dokumentów społecznych. Wśród kilkuset twórców związanych z WFO byli m.in. dokumentaliści Jacek Bławut, Henryk Dederko, Stanisław Janicki, Wojciech Wiszniewski, ale także reżyserzy filmów fabularnych – Wojciech Jerzy Hass, Krzysztof Zanussi, Marek Koterski czy Juliusz Machulski. W dorobku wytwórni jest ponad 1200 nagród zdobytych na festiwalach filmowych. To tu powstały wielokrotnie nagradzane filmy: „Szczurołap” Andrzeja Czarneckiego,

„Nienormalni” Jacka Bławuta czy „Usłyszcie mój krzyk” Macieja Drygasa. Od 1994 roku firma nosi nazwę Wytwórnia Filmów Oświatowych i Programów Edukacyjnych.

Łódzki Festiwal im. Wł. Puchalskiego należy do organizacji ECOMOVE International, zrzeszającej festiwale filmów przyrodniczych. Jego organizatorami są Wytwórnia Filmów Oświatowych i Programów Edukacyjnych, Łódzki Dom Kultury oraz Stowarzyszenie

„Film – Przyroda – Kultura”.

Patron Festiwalu – Włodzimierz Puchalski – urodził się w 1909 r. w Mostach Wielkich koło Lwowa, zmarł w 1979 r. na Antarktydzie. Z wykształcenia był inżynierem agronomii, absolwentem Politechniki Lwowskiej. Wielka pasja miłośnika przyrody zaowocowała u niego albumami fotograficznymi i wspaniałymi filmami, które przyniosły mu popularność oraz uznanie w kraju i za granicą.

Już w latach 30. realizował filmy przyrodnicze. Były to pierwsze w Polsce filmy z życia ptaków. Po wojnie związał się z łódzką Wytwórnią Filmów Oświatowych, w której, z kilkuletnią przerwą, pracował aż do śmierci. Zrealizował 58 filmów; zdobył wiele nagród na krajowych i międzynarodowych festiwalach. (PAP)

Share

Written by:

3 883 Posts

View All Posts
Follow Me :