Podkarpackie: Boże Narodzeniechrześcijan wschodnich

Podkarpackie: Boże Narodzeniechrześcijan wschodnich

Główne nabożeństwo grekokatolików odprawiono w archikatedrze greckokatolickiej pod wezwaniem Jana Chrzciciela w Przemyślu. Z kolei prawosławni z diecezji przemysko-nowosądeckiej Polskiego Autokefalicznego Kościoła Prawosławnego modlili się w cerkwi katedralnej pod wezwaniem Trójcy Świętej w Sanoku.

Grekokatolicy i prawosławni spotykali się także na nabożeństwach m.in. w Komańczy, Mokrem, Ustrzykach Dolnych i Zyndranowej. Modlono się o pokój, wyrozumiałość, tolerancję i poszanowanie rodziny.

W sobotę chrześcijanie wschodni czczą Bogurodzicę, a w niedzielę -świętego Szczepana, pierwszego męczennika Kościoła. (PAP)

kyc/ itm/

Share

Written by:

3 883 Posts

View All Posts
Follow Me :