Piotr Kida – malarz i rzeźbiarz w jednej osobie   

Piotr Kida – malarz i rzeźbiarz w jednej osobie   

Piotr Kida urodził się w 1940 roku w Górnie k. Rzeszowa. Ukończył Liceum Technik Plastycznych w Sędziszowie Małopolskim, a następnie studiował na Wydziale Rzeźby Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie. Był stypendystą Ministra Kultury i Sztuki i jednym z najzdolniejszych uczniów prof. Jerzego Bandury. W 1966 roku po obronie dyplomu został członkiem Związku Artystów Plastyków oraz rozpoczął pracę jako nauczyciel w Liceum Plastycznym w Sędziszowie Małopolskim i Rzeszowie. Liczne grono jego wychowanków rozpoczęło studia na uczelniach artystycznych i aktywnie brało udział w działalności środowisk twórczych i dydaktycznych.
Twórca od najmłodszych lat miał wielki talent do malowania i rzeźbienia, ponadto stanowiło to jego wielką pasję.
Piotr Kida jest autorem wielu pomników zdobiących Rzeszów i region podkarpacki, do ważniejszych należy pomnik Tadeusza Kościuszki w Rzeszowie (poprzedni został zniszczony w czasie II wojny przez Niemców), pomnik poświęcony Żołnierzom AK zamordowanych przez NKWD, który znajduje się w Turzy k/Sokołowa, pomnik Żołnierzy Września 1939 r. w Jeżowem k/Rudnika. Ponadto jest twórcą wielu monumentalnych rzeźb sakralnych, które spotkamy m.in. w Boguchwale k/Rzeszowa, w Piwodzie k/Jarosławia czy w Zgodzie również koło Jarosławia. Jego autorstwa są także liczne tablice pamiątkowe i popiersia.
Dużą sławą cieszył się opracowany i wykonany przez niego cykl płaskorzeźb i rzeźb pełnych poświęconych kultowi Najświętszej Marii związanych z licznymi sanktuariami w Polsce i na świecie. Cykl rzeźb można było zobaczyć na wystawach w miejscowościach podkarpackich: Rzeszowie, Sokołowie, Kolbuszowej, Sędziszowie, Ropczycach, Przemyślu, Górnie.
Drugim wielkim zamiłowaniem artysty było malarstwo, szczególnie malarstwo pejzażowe. Pejzaż jest głównym tematem cyklu obrazów: Lato, Jesień, Zima. Na obrazach tych malarz ukazuje piękno Górna, okolic i całego Podkarpacia. Artysta namalował również cykl obrazów związanych z Rzeszowem, w umiejętny sposób ukazując jego piękno. W cyklu tym znajdziemy m.in. obrazy rzeszowskiej starówki oraz cykl obrazów poświęcony Łańcutowi.
We wszystkich obrazach artysty dominuje umiłowanie rodzinnej ziemi, jego głęboki patriotyzm. W malarstwie lubił stosować również motywy sakralne – kościoły, kapliczki, krzyże. W swoich pracach oprócz rodzimych krajobrazów, prezentował też uroki Wenecji, Pienin i Tatr.
Piotr Kida za pracę twórczą był wielokrotnie nagradzany medalami i odznaczeniami.
Artysta zmarł w 2009 roku. Liczny dzieła jakie po sobie zostawił, które ozdabiają podkarpackie miasta i wsie nie pozwolą zapomnieć o jego talencie i artystycznej wrażliwości.

Anna Czopor 2009.10.21

Share

Written by:

3 883 Posts

View All Posts
Follow Me :