Pierwszy weekend jesieni – weekendem seniora z kulturą

Pierwszy weekend jesieni – weekendem seniora z kulturą

Rozpoczęcie projektu „60+kultura – pierwszy weekend jesieni, weekendem seniora z kulturą” ogłosili szef resortu kultury Bogdan Zdrojewski oraz pełnomocnik premiera ds. przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu Bartosz Arłukowicz.

Minister kultury ocenił, że zazwyczaj akcje zmierzające do zapobiegania wykluczeniu osób powyżej 60. roku życia z udziału w kulturze są rozproszone i niespójne czasowo.

„Dzięki temu programowi chcemy doprowadzić do tego, aby oferta kulturalna dla osób z grona 60+ była bardziej zwarta, przyjazna, łatwiejsza do pokazania i scalająca doświadczenia z wielu województw” – tłumaczył Zdrojewski.

Według niego, z aktywizacją seniorów w udziale w kulturze obecnie najlepiej radzi sobie woj. mazowieckie. „Tutaj oferowanych jest najwięcej tego typu przedsięwzięć, także ramach rozpoczynanej przez nas dziś akcji” – zauważył. „To, co z mojego punktu widzenia jest bardzo ważne w tym projekcie, to zróżnicowanie ofert” – mówił Zdrojewski.

„Projekt +60+kultura+ otwiera jeden z elementów szerokiej polityki senioralnej, która będzie priorytetem rządu przyszłej kadencji. 24 i 25 września otwieramy polską kulturę dla seniorów, otwieramy drzwi do instytucji kultury” – mówił Bartosz Arłukowicz. Jak zapowiedział projekt będzie „kontynuowany cyklicznie”.

W akcji udział weźmie ponad 100 instytucji kulturalnych i artystycznych na terenie całego kraju.

We wszystkich oddziałach Multikina w kraju dostępnych będzie po 10 bezpłatnych biletów każdego dnia, w każdym z kin, do odebrania na zasadzie pierwszeństwa.

Muzeum Architektury we Wrocławiu 24 i 25 września osobom powyżej 60 roku życia zapewni bezpłatny wstęp do muzeum. Organizowane tam będą także spotkania poświęcone tajemnicom warsztatu witrażowego, wykład o historii wrocławskich, pomników, kiermasz muzealnych wydawnictw połączony z loterią książkową.

We Wrocławiu za darmo będzie można również wejść do m.in. Muzeum Narodowego i Muzeum Etnograficznego.

Do Muzeum Narodowego w Krakowie można będzie wejść za złotówkę, a do krakowskiego MOCAK-u – za darmo.

W Warszawie do akcji włączą się m.in. Zamek Królewski (24 września bezpłatne wejściówki do odebrania w kasach), Łazienki Królewskie (24-25 września bezpłatne wejście do obiektów na terenie parku). Osoby powyżej 60. roku życia bezpłatnie wejdą także do m.in. warszawskich Muzeum Fryderyka Chopina, Muzeum Wojska Polskiego oraz Muzeum Literatury im. Adama Mickiewicza.

Szczegółowy program dla każdego z województw dostępny jest na stronie internetowej: www.mkidn.gov.pl (PAP)

agz/ ls/

Share

Written by:

3 883 Posts

View All Posts
Follow Me :