Odra

Odra

ODRA (istnieje od 1961)
Odra miesięcznik wydawany przez Bibliotekę Narodową i Ośrodek Kultury i Sztuki we Wrocławiu

  • ukazuje się od 1961 roku. W latach 70. pismo zaskarbiło sobie uznanie odkrywaniem „białych plam” najnowszej historii (przez m.in. K. Moczarskiego, H. Krall), tocząc często boje z cenzurą; obecnie kontynuuje zainteresowanie różnymi meandrami historii XX wieku
  • jest cenionym forum dyskusji dotyczących aktualnych tematów i problemów polskich i międzynarodowych; w dyskusjach tych w formie esejów, wywiadów, artykułów prezentują swe poglądy najwybitniejsi polscy i zagraniczni badacze, pisarze, artyści.
  • W katalogach „Odry” znajdują się wypowiedzi programowe, artykuły, felietony autorów tej miary co J. Grotowski, Cz. Miłosz, Z. Herbert, G. Herling-Grudziński, M. Białoszewski, S. Lem, R. Kapuściński, a ostatnio publikują tu m.in. T. Różewicz, W. Szymborska, W. Odojewski, J. Kozielecki, J.M. Rymkiewicz, J. Kornhauser, J. Miodek, E. Balcerzan i uczeni wielu dziedzin o międzynarodowej sławie
  • wprowadza w arkana nowej myśli filozoficznej (w ostatnich latach: S. Žižek, R. Shusterman, R. Rorty, E. Morin, R. Scruton, P. Sloterdijk, Ch. Mouffe)
  • prezentuje, omawia i interpretuje w działach krytycznych najnowszą literacką twórczość krajową i zagraniczną
  • promuje utwory młodych pisarzy i artystów (od pewnego czasu w dodatku „8 Arkusz Odry”) kraju; co miesiąc piszącym rad udziela K. Maliszewski w „Pocztówkach literackich”
  • posiada dział informacji kulturalnej, dostarczający wiedzy o wydarzeniach artystycznych, festiwalach, konkursach literackich itp. w różnych ośrodkach kraju i za granicą.
Share

Written by:

3 883 Posts

View All Posts
Follow Me :