Niecodziennik Biblioteczny

Niecodziennik Biblioteczny

Staraniem Miejskiej Biblioteki Publicznej im. H. Łopacińskiego w Lublinie ukazał się kolejny kwartalnik Niecodziennik Biblioteczny. Już po pobieżnym przejrzeniu pisma nie ma wątpliwości, że inicjatywa jest słuszna i potrzebna. Poza artykułami zwracającymi uwagę na wydarzenia kulturalne takie jak jubileusze, promocje, wystawy czy wernisaże oraz poruszającymi kwestie społeczne i popularnonaukowe, kwartalnik prezentuje nadsyłane przez czytelników nowości książkowe. Dzięki prezentowanej na łamach kronice kulturalnej pismo pomaga uporządkować w pamięci wydarzenia kulturalne mające miejsce w Lublinie.
W najnowszym numerze Niecodziennika Bibliotecznego można przeczytać m. in. o kształtowaniu się tradycji szopek bożonarodzeniowych, jasełek i zwyczaju kolędowania, relację ze święta teatru i literatury w Lublinie, wspomnienia z dzieciństwa nadesłane z Izraela, oraz kronikę kulturalną wydarzeń mających miejsce w październiku i listopadzie br.
Niecodziennik Biblioteczny współpracuje z GPPiRPA (Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych) w Lublinie, stąd oprócz artykułów poruszających kwestię problemów alkoholowych, można znaleźć adresy placówek leczenia uzależnień i punktów informacyjno-konsultacyjnych dla osób i rodzin z problemem alkoholowym i przemocy, rozkład mityngów Wspólnot AA w Lublinie oraz przeczytać rozmowę z Anonimowym Alkoholikiem.
Kwartalnik można otrzymać bezpłatnie w filiach Miejskiej Biblioteki Publicznej im. H. Łopacińskiego w Lublinie.

Strona Tygodnika Katolickiego Niedziela

Share

Written by:

3 883 Posts

View All Posts
Follow Me :