Michał Czajkowski

Michał Czajkowski (pseudonim: Sadyk Pasza), herbu Jastrzębiec, urodził się 29 września 1804 na Wołyniu. Poeta, pisarz i przede wszystkim działacz niepodległościowy; dwukrotnie żonaty.
Był dowódca oddziału Kozaków podczas postania listopadowego. Po jego upadku wyemigrował do Francji. W Paryżu przyłączył się do stronnictwa Adama Czartoryskiego, a także związał się z Konfederacją Narodu Polskiego. Został oficjalnym przedstawicielem Czartoryskiego i od roku 1841 przebywał w Konstantynopolu.
W 1850 roku przyjął islam i służył w armii tureckiej. Pod koniec roku 1872 podano go do dymisji. Przeszedł na przyznaną przez sułtana emeryturę i opuścił Turcję. Rok spędził w Kijowie, nawołując do zjednoczenia Słowian i pojednania z Rosją. Nie zdołał nic osiągnąć i wyjechał do wsi Borki, w której spędził ostatnie lata życia.
Został namalowany przez Juliusza Kossaka u boku Adama Mickiewicza (Adam Mickiewicz z Sadykiem Paszą w Turcji).
Jego utwory pełne są namiętności, umiłowania wolności i ognistego temperamentu. Niektóre z jego dzieł to:
-„Powieści kozackie”

-„Stefan Czarniecki”
-„Hetman Ukrainy”
-„Owruczanin”

Zmarł 4 stycznia 1886 na Ukrainie. Popełnił samobójstwo.

Źródła: www.wikipedia.pl, „Zarys dziejów literatury polskiej”
Hanna Szczesiak 2009.03.19

Share

Written by:

3 883 Posts

View All Posts
Follow Me :