Kompozytor i pedagog  – Zygmunt Noskowski

Kompozytor i pedagog – Zygmunt Noskowski

<b> Młodość i rodzina </b> <br><br> Zygmunt Noskowski przyszedł na świat 2 maja 1846 roku w Warszawie. Również w Warszawie zmarł – 23 lipca 1909 roku. <br>Na wstępie należy powiedzieć kilka słów o rodzicach Zygmunta Noskowskiego – Józef Łada – Noskowski był bogatym notariuszem. Był zamożny do tego stopnia, że poza jedenaściorgiem swoich dzieci utrzymywał pięcioro dzieci Andrzeja Towiańskiego. Stało się tak za sprawą matki Zygmunta – Amelii de Salis – Noskowska, która była zapaloną zwolenniczką towianizmu. Ich dom był jednym z ważniejszych ośrodków towianizmu na ziemiach polskich. Również na emigracji rodzina Noskowskich czynnie wspierali działalność Towiańskiego na emigracji. Mimo, że rodzina gardziła Chopinem (który lekceważąco odnosił się do Towiańskiego) Zygmunt Noskowski stał się jednym z największych propagatorów muzyki Chopina. A co więcej z czasem całkowicie odciął się od wielbionej w domu ideologii. <br> Zygmunt Noskowski swoją przygodę z muzyką rozpoczął już w warszawskim gimnazjum realnym, gdzie od 1851 roku poza grą na fortepianie uczył się również gry na skrzypcach u wybitnego nauczyciela J. Hornziela. W latach 1864-67 uczył się gry na skrzypcach pod okiem A. Kątskiego, śpiewu u F> Ciaffeiego oraz harmonii u St. Moniuszki w warszawskim Instytucie Muzycznym. <br> W roku 1872 dzięki stypendium Warszawskiego Towarzystwa Muzycznego wyjechał do Berlina, gdzie przez trzy lata uczył się kompozycji (F. Kiel) i instrumentacji (R. Wüersta). <br> <br><br>* * *<br><br><b> Krytyk i muzyk </b> <br><br>W roku 1867 zaczął grać w orkiestrze przy Teatrze Wielkim w Warszawie, gdzie czasem występował jako śpiewak i pianista. W tym samym czasie zaczął również uczyć w Instytucie dla Ociemniałych. Natomiast w 1886 roku prowadził klasę kompozycji w Instytucie Muzycznym w Warszawie. Trzy lata później został sprawozdawcą muzycznym w „Kurierze Warszawskim”. Cały czas pracował na rzecz Warszawskiego Towarzystwa Muzycznego. W latach 1881 – 1902 pełnił funkcję dyrektora tegoż Towarzystwa. Wcześniej (1876-80) był dyrektorem Towarzystwa Śpiewaczego „Bodan” w Konstancji. Działał również jako dyrygent opery i drugi dyrygent Filharmonii Warszawskiej. <br>Poza działalnością pedagogiczną i kompozytorską Noskowski był również krytykiem muzycznym, a także prowadził liczne wykłady i prelekcje dotyczące muzyki. <br>Warto tutaj wspomnieć, że Zygmunt Noskowski nie tylko nawiązywał do tradycyjnych form, ale również bardzo chętnie korzystał z nowych odkryć muzycznych. W swojej twórczości starał się poszerzać swoje horyzonty i używał wielu różnych form. <br><br><br>* * *<br><br><b> Twórczość </b> <br><br>Zygmunt Noskowski stworzył blisko 140 kompozycji. Wśród jego kompozycji możemy znaleźć m.in. utwory takie jak: opery: <i> Wyrok </i>, <i> Zemsta za mur graniczny </i>, Trzy pieśni do słów S. Wyspiańskiego na głos z fortepianem, fantazja na wielką orkiestrę <i> Odgłosy pamiątkowe </i>, III Symfonia F-dur „Od wiosny do wiosny”, pieśni ludowe, pieśni, piosenki, <i> Obrazy tatrzańskie </i>, Kantata mickiewiczowska, toasty, ballady, psalmy, fantazje, krakowiaki oraz liczne opracowania i obrazy ludowe. <br><br><br>* * *<br><br>
Marta Kotas 2008.11.25

Share

Written by:

3 883 Posts

View All Posts
Follow Me :