Kilkuletni goście zwiedzili Muzeum Fryderyka Chopina

Kilkuletni goście zwiedzili Muzeum Fryderyka Chopina

03.03. Warszawa (PAP) – Otwarte uroczyście 1 marca Muzeum Fryderyka Chopina w Warszawie zwiedziły w środę dzieci ze stołecznych szkół, m.in. uczniowie Szkoły Podstawowej nr 303 im. Chopina. "To muzeum w ogromnej mierze jest dla was" – mówił do dzieci minister kultury Bogdan Zdrojewski.

W środowym spotkaniu uczestniczyli m.in. kurator Muzeum Alicja Knast, która oprowadzała najmłodszych po muzealnych salach, minister kultury Bogdan Zdrojewski oraz minister edukacji narodowej Katarzyna Hall.

W Muzeum Fryderyka Chopina wyznaczono specjalną salę dla najmłodszych, w której znajdują się szklane pomieszczenia z zamontowanymi w nich ekranami. Dzieci mogą m.in. układać puzzle i bawić się w łapanie nutek, które uciekają z pięciolinii.

Zdrojewski podkreślił w środę, że Muzeum Fryderyka Chopina utworzone zostało z myślą o edukacji kulturalnej najmłodszych, wyraził też nadzieję, że odegra ono dużą rolę w poznawaniu muzyki przez dzieci. Zastrzegł jednak, że edukacja artystyczna nie może opierać się jedynie na poznawaniu dzieł i biografii jednego kompozytora.

"Aby młode pokolenie było dobrze wyedukowane muzycznie i aby dzieci były wrażliwe na muzykę, muszą oczywiście, oprócz twórczości Chopina, poznawać też dzieła Bacha, Mozarta, Wagnera, Beethovena. Nie może być tak, że skupimy się tylko na jednej postaci, na jednym nurcie" – zwrócił uwagę Zdrojewski.

Katarzyna Hall podkreśliła, że w nowej podstawie programowej, która obowiązuje już w przedszkolach i pierwszych klasach szkół podstawowych, oraz w gimnazjach, określona jest już konieczność wychowywania przez sztukę. "Jest tam mowa o nauce przez muzykę, śpiew, pląsy, taniec, ale również przez różne formy plastyczne" – zwróciła uwagę. Nowa podstawa programowa – jak przypomniała – "rok po roku będzie wchodzić do kolejnych klas", a plan jej wdrażania "zaplanowany jest na sześć lat".

W spotkaniu brała udział także Wanda Chotomska, autorka wierszy, opowiadań i książek dla dzieci, która z okazji Roku Chopinowskiego przygotowała książeczkę "Muzyka Pana Chopina". Pisarka wyraziła poparcie dla idei edukacji artystycznej najmłodszych. "Podczas jednego ze spotkań z dziećmi pytałam je, czy wiedzą, co to jest muzyka poważna. +Straszna+, +żałobna+, +ponura+ – odpowiadały. (…) Kiedy pytam ich o polskich kompozytorów, wymieniają Chopina, ale dopytywane przeze mnie o kolejnego kompozytora, kiedyś mówiły, że jest to Michał Wiśniewski i Piotr Rubik, a ostatnio, że Doda" – żartowała Chotomska.

Minister kultury poinformował także, że od środy dostępna jest uzupełniona wersja strony internetowej ministerstwa dla dzieci (www.kula.gov.pl), na której znalazły się nowe interaktywne gry i zabawy. Dzieci mogą skorzystać na stronie m.in. z "menu chopinowskiego", dzięki któremu mogą poznać miejsca związane z kompozytorem, m.in. Brochów, gdzie został ochrzczony, i Sanniki, w których spędzał wakcje.(PAP)

agz/ hes/ jbr/

Share

Written by:

3 883 Posts

View All Posts
Follow Me :