Józef Korzeniowski

Józef Korzeniowski

Józef Korzeniowski urodził się 19 marca 1797roku w Brodach. Był dramato- i powieściopisarzem.
Nauki pobierał w Liceum krzemienieckim, w latach 1808-1819. Przez cztery lata mieszkał w Warszawie. Był nauczycielem Zygmunta Krasińskiego, a w późniejszym czasie bibliotekarzem ordynacji Zamoyskich. Od 1823 do1832 roku objął katedrę wymowy i literatury polskiej w swoim dawnym liceum. Jednak liceum zostało zamknięte i przez następne 6 lat (do roku 1838) wykładał filozofię klasyczną na Uniwersytecie Kijowskim, a w latach 1838-46 był dyrektorem gimnazjum w Charkowie. W 1846 roku ponownie przeniósł się do Warszawy, gdzie został współzałożycielem Szkoły Głównej.
Na początku swojej pisarskiej kariery Korzeniowski tworzył wyłącznie dramaty (m.in. „Aniela”, ”Mnich”, ”Karpaccy górale” [dramat, z którego pochodzi pieśń „Czerwony pas, za pasem broń”]). Łatwo można w nich dostrzec dwie kategorie utworów. Pierwsze, w których widoczny jest wpływ Szekspira i Schillera na pisarza oraz drugie, które zaliczają się do dzieł okresu romantyzmu. Wystawione na scenach polskich dramaty Korzeniowskiego („Dymitr i Maria”, ”Piękna kobieta”) wzbudziły zainteresowanie wśród romantyków, w tym Adama Mickiewicza.

Późniejsza twórczość (po roku 1846) to powieści o życiu niezbyt zamożnej szlachty, miłościach, zachodzących na wsi zmianach. W powieściach Korzeniowski ukazał swoich bohaterów w krzywym zwierciadle. Są to postacie wręcz karykaturalne. Jego najpopularniejsze utwory to: „Kolokacja”, ”Tadeusz Bezimienny” i ”Krewni”.

Twórczość Józefa Korzeniowskiego ma sporą wartość poznawczą, jednak nie służy zrozumieniu przemian historycznych. Wśród historyków i znawców literatury istnieje spór, czy jest on słusznie nazywany „polskim Balzakiem”.
Pisarz zmarł 17 września 1863 roku w Dreźnie.

Źródła: www.wikipedia.pl, Mały Słownik Pisarzy Polskich
Hanna Szczesiak 2009.03.15

Share

Written by:

3 883 Posts

View All Posts
Follow Me :