Jarosław

Jarosław

tka w Nie-boskiej komedii, a Mieczysława Ćwiklińska była primadonną w warszawskiej operetce. Pola Negri, córka drobnego kryminalisty i kucharki, uczyła się w szkole baletowej.

11 listopada 1918 roku Polska stała się niepodległym państwem. Utworzenie struktur państwowych, rozwój gospodarczy, a przede wszystkim zakończenie działań wojennych spowodowało wzrost produkcji filmowej. Nastał czas kina jako taniej, bardzo mało ambitnej rozrywki. Zakończył się on jednak w 1939 roku tak szybko i tak brutalnie, że pozostałości po nim są dziś cennymi pamiątkami po świecie, który apokaliptyczna katastrofa zmiotła z powierzchni ziemi.

Małgorzata Kurowska 2008.07.30

Share

Written by:

3 883 Posts

View All Posts
Follow Me :