„Hołd pruski” Jana Matejki znów w Galerii Sztuki Polskiej XIX wieku

„Hołd pruski” Jana Matejki znów w Galerii Sztuki Polskiej XIX wieku

Było to bardzo trudne ze względu na duże rozmiary obrazu i zmianę miejsca jego eksponowania.

Obraz ma 3,88 na 7,85 metra. Sama rama – zaprojektowana przez Matejkę – waży kilkaset kilogramów. Choć „Hołd Pruski” wisi w tej samej sali, co przed remontem galerii, został przeniesiony na inną ścianę i to spowodowało dodatkowe trudności przy montażu.

”Jesteśmy bardzo blisko końca prac. Obraz jest już w pozycji pionowej. W środę zostanie ostatecznie zamontowany w ramie i przejdzie przegląd konserwatorski” – powiedziała koordynująca prace kierownik Pracowni Konserwacji Malarstwa Galerii Sztuki Polskiej XIX w. Elżbieta Zygier.

Jedno z najbardziej znanych dzieł Matejki było ostatnio pokazywane w Berlinie na wystawie „Obok. Polska-Niemcy. 1000 lat historii w sztuce”. Do Krakowa wróciło 23 stycznia. „Hołd Pruski” znajduje się teraz naprzeciwko innego dzieła Matejki – „Kościuszko pod Racławicami”. W centralnej części sali eksponowane są „Pochodnie Nerona” Henryka Siemiradzkiego.

Muzeum Narodowe w najbliższy weekend zaprasza na powitanie obrazu w Sukiennicach. Zwiedzający będą mogli posłuchać o historii obrazu i jego konserwacji.

„Hołd Pruski” był pierwszym dziełem, które opuściło galerię, i ostatnim, które do niej wróciło po 5,5-letniej nieobecności. Obraz jest własnością Zamku Królewskiego na Wawelu, jako depozyt eksponowany jest w Muzeum Narodowym w Krakowie. W latach 2006-07 został poddany gruntownej konserwacji. Przedstawia Albrechta Hohenzollerna, ostatniego wielkiego mistrza Zakonu Krzyżackiego i pierwszego świeckiego księcia Prus, przysięgającego wierność polskiemu królowi Zygmuntowi I Staremu 10 kwietnia 1525 r.(PAP)

wos/ hes/

Share

Written by:

3 883 Posts

View All Posts
Follow Me :