Hanna Kulenty

Hanna Kulenty

Zycie
Hanna Kulenta jest polską kompozytorką urodzoną 18 marca 1961 roku w Białymstoku.
Początkowo uczyła się kompozycji w Akademii Muzycznej w Warszawie (1980 – 1986). Później kontynuowała naukę w Królewskim Konserwatorium Muzycznym w Hadze (1986 – 1988).

Brała również udział w Międzynarodowych Kursach dla Młodych Kompozytorów, które organizowane były przez Polskie Towarzystwo Muzyki Współczesnej, a także w Wakacyjnych Kursach Nowej Muzyki w Darmstadt.

W 1990 roku wyjechała na rok do Berlina, gdzie miała stypendium Deutscher Akademischer Austauschdienst.

Hanna Kulenta prowadziła również liczne wykłady w: Apeldoorn (1995), Radziejowicach i Monachium (1996), Amsterdamie (1997) i w Kalifornii (1998).

Obecnie jest niezależnym kompozytorem (1989), natomiast od 1999 roku jest „composer-in-residence” w Holandii.

Od 1992 roku Hanna Kulenta mieszka na równocześnie w Warszawie i w Arnhem (Holandia)
Nagrody
Hanna Kulenty za swoją twórczość otrzymała dotychczas wiele wyróżnień i nagród, a do najważniejszych można tutaj wymienić m.in.: II nagrodę na Europejskim Konkursie Młodych Kompozytorów w Amsterdamie (1985), II nagrodę na Konkursie Młodych Kompozytorów Związku Kompozytorów Polskich (1987), Nagrodę Artystyczną Młodych im. Stanisława Wyspiańskiego (1987), nagrody na Konkursie Kompozytorskim Warszawskiego Oddziału ZKP (1986, 1987, 1988, 1989), tytuł Kompozytora Roku w Gelderland (1999).

Twórczość
Hanna Kulenta jest autorką takich kompozycji jak m.in.: Trzy minuty na kontrabas (1983), Kwartet smyczkowy nr 1 (1983-84), Muzyka podwodna na orkiestrę (1984), Prośba o słońce na taśmę (1984), Przypowieść o ziarnie, monodram na alt, flet, skrzypce, kontrabas, perkusję i taśmę (1985), Martwa natura ze skrzypcami na skrzypce (1985), Ad Unum na orkiestrę (1985), Sesto na fortepian solo (1985), Quatro na orkiestrę kameralną (1986), Symphony No. 1 (1986), Quinto na 2 fortepiany (1986), Arci na perkusję (1986), Ride for 6 percussionists (1987), Breathe na orkiestrę smyczkową (1987), Symphony No. 2 for mixed choir and orchestra (1987), One by One na marimbę solo (1988), Arcus na 3 perkusistów (1988), Cannon for violin and piano (1988), aaa Tre for viola, cello and double bass (1988), Perpetuus na orkiestrę kameralną (1989), Trigon na orkiestrę kameralną (1989), String Quartet No. 2 (1990), Piano Concerto No. 1 for piano and chamber orchestra (1990), Piano Concerto No. 2 for 2 pianos and orchestra (1991), Air na orkiestrę kameralną (1991), E for E for harpsichord (1991), Violin Concerto No. 1 [version I] for violin and chamber orchestra (1992), Passacaglia na orkiestrę kameralną (1992), Cadenza for violin and delay (1992), Still Life with a Cello for cello (1993), Violin Concerto No. 1 [version II] for violin with delay and orchestra (1993), Sinequan na wiolonczelę (1993), A Cradle Song for violin, cello and piano (1993), A Fifth Circle for alto flute and delay (1994), A Fourth Circle for violin (or viola, or cello) and piano (1994), Sinequan forte B for cello (amplified + delay) and chamber orchestra (1994) Sinequan forte A for cello (amplified + delay) and symphony orchestra (1994), Lysanxia for gamelan ensemble and tape (1994), The Mother of Black-Winged Dreams, opera (1995), Going Up 2 for chamber orchestra (1995), Going Up 1 for violin and double bass (1995), A Sixth Circle for trumpet and piano (1995), Violin Concerto No. 2 for violin and symphony orchestra (1996), Sierra for violin and cello (1996), A Third Circle for piano solo (1996), Blattinus for saxophone quartet (1996), Certus for orchestra (1997), Waiting for… for piano solo and human voice (1997), Elfen, ballet music for chamber orchestra (1997), Stretto for flute, clarinet, cello and guitar (1998), Rapidus for saxophone quartet (1998), Symphony No. 3 (1998-2000), Harmonium for harmonium solo (1999), MM-blues for two pianos and two percussions (1999), Drive Blues na fortepian (2000), Decimo na chór mieszany a cappella (2000), Koncert na flet i orkiestrę kameralną (2001), Asjaawaa na mezzosopran, flet, harfę, fortepian i elektronikę (2001), Crossing lines for violin, clarinet and piano (2001), Koncert na trąbkę i orkiestrę symfoniczną (2002), Rainbow 3 na 2 instrumenty dęte i fortepian (2003), Hoffmanniana, opera (2003), Koncert fortepianowy nr 3 (2003), Postcard from Europe na zespół (2004), Mezzo Tango na zespół instrumentów dętych blaszanych (2004), Mezzo Tango 2 na zespół „De Ereprijs” (2005), Island na trębacza-recytatora, zespół i taśmę (2006) oraz Preludium, Postludium i Psalm na wiolonczelę i akordeon (2007).

Marta Kotas 2009-07-11

Share

Written by:

3 883 Posts

View All Posts
Follow Me :