Główne wątki Kongresu KulturyPolskiej

Główne wątki Kongresu KulturyPolskiej

7.5.Warszawa (PAP) – Co się zmieniło w polskiej kulturze w ciągu ostatnich 20 lat i jakie jest jej miejsce w społeczeństwie obywatelskim, w codziennym życiu ludzi – na te m.in. pytania będą próbowali odpowiedzieć uczestnicy Kongresu Kultury Polskiej, który odbędzie się we wrześniu w Krakowie.

O najważniejszych wątkach Kongresu mówili podczas czwartkowej konferencji prasowej w Warszawie m.in. minister kultury Bogdan Zdrojewski, reżyserzy Agnieszka Holland i Andrzej Wajda.

Kongres Kultury Polskiej odbędzie się w dniach 23-25 września w Krakowie. Podczas jego obrad przewidziano 5 sesji plenarnych, 26 sympozjów, odczyty referatów, raportów, dyskusje i spotkania. Opublikowany zostanie także „Raport o Stanie Kultury”.

„Chcemy rozmawiać o tym, jak zmieniła się polska kultura od 1989 roku. Gdzie jest kultura po tych 20 latach, czy wykorzystała swoje szanse, czy je zmarnowała? Czy kultura znalazła się w gorszej sytuacji niż inne dziedziny, jaka jest jej kondycja i co trzeba zrobić, by było lepiej – nad tym będziemy się zastanawiać” – tłumaczył minister Zdrojewski.

Jego zdaniem, Kongres Kultury Polskiej będzie także próbą wyznaczenia priorytetów polskiej kultury. „Jednym z jej najważniejszych priorytetów jest edukacja artystyczna, związana m.in. z wychowywaniem nowej widowni, kształceniem nowych artystów (…) Edukacja artystyczna została przez ostatnie 20 lat niezwykle zaniedbana, zwłaszcza w szkołach o profilu nieartystycznym” – uznał minister kultury.

„Zależy mi również na tym, aby udowodnić tezę, że kultura kosztuje, ale też zarabia na siebie – będę próbował to udowodnić” – zapowiedział Zdrojewski.

Przewodniczący rady programowej Kongresu prof. Piotr Sztompka ocenił, że w społeczeństwie obywatelskim kultura jest „elementem absolutnie fundamentalnym”. „W demokracji, która jest ustrojem dla ludzi wykształconych i bogatych duchowo, kultura jest fundamentalnym czynnikiem funkcjonowania” – zaakcentował Sztompka. Dlatego – jak tłumaczył – jeden z wiodących wątków wrześniowego kongresu będzie poświęcony „miejscu kultury w społeczeństwie obywatelskim, codziennym życiu ludzi”.

Reżyser Andrzej Wajda, który będzie jednym z panelistów Kongresu, wspominał Kongres Kultury Polskiej w Warszawie, z 1981 roku.

„Kongres, który został rozpoczęty 12 grudnia, a skończył się 13 grudnia ogłoszeniem stanu wojennego, stawiał nas wyraźnie po dwóch stronach. Po jednej stronie byliśmy my, tworzący kulturę i starający się z nią dotrzeć do mas; z drugiej strony byli +oni+, którzy mieli władze, cenzurowali nas” – wspominał Wajda.

Według niego, podstawowym wysiłkiem twórców kultury uczestniczących w ówczesnym kongresie było „odzyskanie wolności w sferze polskiej kultury”. „Teraz będziemy musieli odpowiedzieć sobie na pytanie: jak sytuacja wygląda dzisiaj?” – podkreślił Wajda. W jego opinii trzeba będzie porozmawiać przede wszystkim o stworzeniu „nowych źródeł finansowania kultury w Polsce”.

„Bardzo mi zależy na tym, by Polska rozwijała się, żeby Polacy byli ludźmi (…), którzy funkcjonują nie tylko w najbardziej przyziemnym wymiarze, ale mają również jakiś wielki wkład duchowy w historię naszej planety” – mówiła Agnieszka Holland, zasiadająca w radzie programowej Kongresu. W jej opinii „kluczem do tego, by Polacy nie zamknęli się w bylejakości, obojętności, przyziemnej prywatności, są właśnie kultura i edukacja”.

Obecny podczas czwartkowej konferencji b. wicepremier w rządzie Leszka Millera i Marka Belki Jerzy Hausner ocenił, że na Kongresie należy podjąć temat stworzenia zupełnie nowej ustawy o działalności kulturalnej. „Jej podstawą musi być samodzielność programowa i autonomia zarządzania instytucji kultury w Polsce, ale też kontrola nad wydatkowaniem środków publicznych w sektorze kultury” – mówił Hausner.

Dyrektor Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie Joanna Mytkowska zapowiedziała, że Kongresowi towarzyszyć będzie wystawa sztuki nowoczesnej; zorganizowana ona będzie prawdopodobnie w Pałacu Sztuki w Krakowie.

Od czwartku dostępna jest również strona www.kongreskultury.pl. Można będzie na niej znaleźć wszelkie informacje dotyczące Kongresu.

Kongresy kultury polskiej odbywały się w 1910, 1936, 1966, 1981 i w 2000 r. Zwoływano je z inspiracji elit społecznych i intelektualnych. Kongres w 1981 r. został przerwany z powodu ogłoszenia stanu wojennego. (PAP)

Share

Written by:

3 883 Posts

View All Posts
Follow Me :