FA-art

FA-art

Kwartalnik „FA-art”
to pismo literacko–artystyczne ukazujące się od 1988 roku (początkowo wychodziło poza cenzurą). Do połowy 2009 roku wydano 76 numerów o objętości 100-200 stron w formacie A4 i nakładzie 600-2000 egz. Redakcja mieści się w Katowicach, w jej skład wchodzą krytyk i badacz literatury Krzysztof Uniłowski, krytyk i prozaik Robert Ostaszewski oraz stale współpracująca artystka-grafik Zofia Przybylska. Redaktorem naczelnym (a zarazem współwydawcą) od początku istnienia „FA-artu” pozostaje pisarz i krytyk Konrad C. Kęder.
Kwartalnik „FA-art” zajmuje się współczesną literaturą polską; oprócz prezentacji prozy i poezji twórców średniego i młodszego pokolenia prawie każdy numer pisma przynosi debiuty. Kolejne numery zawierają obszerne działy recenzji (do 1/5 objętości numeru).
Poza literaturą w zakres zainteresowań pisma wchodzi filozofia, teoria literatury, pogranicza nauk humanistycznych, teatr alternatywny, film i multimedia. Ważną kwestią jest oprawa graficzna kwartalnika, za którą odpowiada Katarzyna Bochenek – w każdym numerze wykorzystywane i prezentowane są prace młodych twórców (np. Grupy Ładnie i jej lidera Rafała Bujnowskiego czy Elżbiety Jabłońskiej).
Dużo miejsca pismo poświęca prezentacjom tłumaczeń – z czeskiego, słowackiego, niemieckiego, serbskiego, chorwackiego, węgierskiego, rosyjskiego oraz innych języków, ostatnio – ze szwedzkiego i niemieckiego.
„FA-art” plasuje się w ścisłej czołówce polskich pism literackich. Autorzy komentujący pismo zwracają uwagę na wysoki poziom krytyki literackiej.

Miesięcznik „FA-art-online”
to internetowy serwis, mutacja kwartalnika „FA-art”, ukazywał się w latach 1998-2007. Pismo redagowali członkowie zespołu kwartalnika „FA-art”, w 2005 została stworzona osobna redakcja miesięcznika i rozszerzono grono współpracowników. W miesięczniku publikowane były felietony Dariusza Nowackiego, Krzysztofa Uniłowskiego, Konrada Kędera, Marka K.E. Baczewskiego, Krzysztofa Sołoduchy i zaproszonych gości (np. Roberta Ostaszewskiego, Mariusza Sieniewicza, Miłki Malzahn, Marcina Hamkało). Oprócz tego zamieszczane są recenzje książek oraz fragmenty utworów literackich. Miesięcznie korzystało z serwisu około 6000 internautów.

Share

Written by:

3 883 Posts

View All Posts
Follow Me :