Europejski Kongres Kultury weWrocławiu uroczyście zakończony

Europejski Kongres Kultury weWrocławiu uroczyście zakończony

Kongres był jednym z najważniejszych wydarzeń programu kulturalnego polskiej prezydencji.

Podczas niedzielnej uroczystości minister kultury Bogdan Zdrojewski podkreślił, że uczestnicy kongresu byli świadkami „emocjonujących wydarzeń, szczerych, nieraz bardzo trudnych i kontrowersyjnych debat, ale także wymiany myśli, w której nie zabrakło także konfliktów, sporów i zróżnicowanych zdań”.

„W ciągu ostatnich dni odbyliśmy podróż, w której punktem wyjścia była kultura i jej niezwykły, olbrzymi i bardzo różnorodny potencjał. Nadaje on dynamikę rozwojowi Europy, tworzy jej dobrobyt, podnosi jakość życia, będąc tym samym głównym motorem zmiany społecznej” – podkreślił Zdrojewski.

Zdaniem ministra, za konkluzję kongresu można uznać stwierdzenie wynikające z wykładu inauguracyjnego prof. Zygmunta Baumana. „Kultura jest najważniejszym fragmentem kapitału społecznego Europy. Źródłem zmiany istniejącej i zmian, na które jest zapotrzebowanie” – powiedział szef resortu kultury.

Z kolei dyrektor generalny ds. edukacji i kultury w Komisji Europejskiej Jan Truszczyński, przytaczając badania przeprowadzone w 2008 r. przypomniał, że sektor kultury przyczynia się do tworzenia bogactwa Europy w skali 4,5 proc. PKB. „Przemysły kreatywne rosną szybciej niż inne sektory gospodarki (…). Impuls do rozwoju kultury jest integralną częścią strategii europejskiej na rzecz wzrostu” – mówił.

Zdaniem Truszczyńskiego państwa Unii Europejskiej powinny tworzyć nowe przestrzenie do współpracy, włączając w nią kulturę jako istotny element. „Powinniśmy przy tym pracować nad tym, aby przemysły kulturowe tworzyły nowe modele biznesowe” – mówił dyrektor.

Z danych resortu kultury wynika, że na kongresowe wydarzenia akredytowało się prawie 15 tys. osób. Obecnych było ponad pół tysiąca kuratorów rozmaitych projektów artystycznych oraz kilkuset dziennikarzy. Wszystkie wydarzenia kongresowe obejrzało prawie 200 tys. osób.

Podczas Europejskiego Kongresu Kultury odbyło się ponad 100 interdyscyplinarnych wydarzeń. Podczas czterech dni organizowano m.in. debaty i spotkania oraz wystawy, koncerty, spektakle, pokazy filmowe.

W trakcie dyskusji panelowych rozmawiano m.in. o wzajemnych relacjach kultury i gospodarki, o tym, jak lobbować na rzecz kultury w Parlamencie Europejskim, o zagadnieniach związanych z pojmowaniem sztuki, prawach autorskich, prawach odbiorców do partycypacji w kulturze czy wpływie kultury i działalności artystycznej na zamiany społeczne.

Sekcję filmową zdominował projekt przygotowany przez zespół Międzynarodowego Festiwalu Filmowego Nowe Horyzonty. Był to przegląd zatytułowany Funny Games EU. Program uzupełniły dwa pokazy specjalne zrealizowanego w technologii 3D dokumentu o Pinie Bausch pt. „Pina”, w reżyserii Wima Wendersa.

Wydarzeniem muzycznym był projekt przygotowany specjalnie na kongres, w którym wzięli udział kompozytor Krzysztof Penderecki, gitarzysta zespołu Radiohead Jonny Greenwood oraz reprezentant współczesnej muzyki elektronicznej Aphex Twin.

Z kolei za wydarzenie teatralne można uznać premierę spektaklu Krystiana Lupy „Poczekalnia.0”. W pierwszej fazie prac na przedstawieniem brała udział pisarka Dorota Masłowska. W Teatrze Polskim we Wrocławiu odbyły się również pokazy „projektu teatralno-społecznego” autorstwa Moniki Strzępki i Pawła Demirskiego pt. „Tęczowa trybuna 2012”.

Kongres oficjalnie zakończył się, ale do wieczora trwają jeszcze wydarzenia artystyczne – m.in. spektakle i pokazy filmów.

W planach jest wydanie książki pokongresowej – wydawnictwa podsumowującego EKK – będą to zapisy debat, teksty teoretyczne, literackie, a także powstałe w ramach projektu prace artystyczne. Na stronie kongresu niebawem pojawią się zapisy wideo debat, które zorganizowano podczas kongresu.

Obok kameralnych projektów – takich jak eksperymentalne projekcje dźwiękowe – odbyły się spektakularne występy przeznaczone dla szerokiej publiczności, m.in. pirotechniczne widowisko plenerowe francuskiej Groupe F. (PAP)

pdo/ agz/ je/

Share

Written by:

3 883 Posts

View All Posts
Follow Me :