Barroso spotyka się z ludźmi kultury – m.in. z Warlikowskim

Barroso spotyka się z ludźmi kultury – m.in. z Warlikowskim

„W tych trudnych czasach, kiedy wszystkie nasze wysiłki koncentrują się na pobudzeniu europejskiej konkurencyjności, wzrostu gospodarczego i zatrudnienia oraz na tym, jak przezwyciężyć kryzys, nie możemy zapominać, jak istotna jest kultura dla naszego wspólnego przeznaczenia” – powiedział przewodniczący KE Jose Barroso.

Rozmowy z artystami mają dotyczyć m.in. nowego wieloletniego budżetu UE na lata 2014-20 w części dotyczącej działań w sektorze kultury. W swej czerwcowej propozycji KE wysunęła postulat, by na rozmaite programy wspierające kulturę, w tym m.in. program Kultura i Media (wspierający sektor audiowizualny i kinematografię), przeznaczyć 1,6 mld euro, czyli aż o 37 proc. więcej niż w budżecie 2007-13.

Szczegóły propozycji mają być przyjęte przez Komisję Europejską 23 listopada.

Według zapowiedzi, w nowym budżecie nacisk ma być położony na wsparcie organizacji i przedsiębiorstw działających „ponadgranicznie” w sektorze kultury w UE i promujących kulturową i językową różnorodność w Europie.

W spotkaniu z Barroso bierze udział 14 artystów, w tym m.in. reżyser teatralny Krzysztof Warlikowski i scenografka Małgorzata Szczęśniak. (PAP)

icz/ jzi/ mw/ ro/

Share

Written by:

3 883 Posts

View All Posts
Follow Me :