Balcerowicz doktorem h.c. Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

Balcerowicz doktorem h.c. Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

25.05. Kraków (PAP) – Prof. Leszek Balcerowicz otrzymał we wtorek tytuł doktora honoris causa Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie. Uczelnia uhonorowała go "za wkład w przygotowanie i wdrażanie fundamentalnych reform gospodarczych w Polsce w okresie transformacji ustrojowej".

Rektor krakowskiej uczelni prof. Roman Niestrój zaznaczył, że dzień nadania doktoratu honoris causa jest zawsze wielkim świętem dla społeczności akademickiej, ale wtorkowa uroczystość ma szczególny charakter ze względu na postać i zasługi prof. Balcerowicza.

"Cieszymy się, że uroczystość jest związana z obchodami jubileuszu 85-lecia naszej uczelni, których kulminacja przypada w tym tygodniu" – dodał rektor.

Prof. Bogumiła Szopa w wygłoszonej laudacji dziękowała laureatowi w imieniu środowiska akademickiego za olbrzymi wkład w tworzenie podstaw nowoczesnej gospodarki rynkowej i zasługi na tym polu.

"Niedawno minęło 20 lat od momentu twórczego i głębokiego zaangażowania się prof. Leszka Balcerowicza w proces transformacji ustrojowej. Jest to jego wielkie, rzeczywiste zwycięstwo, uznane na świecie, natomiast nie zawsze tak odbierane w kraju" – mówiła.

Autorka laudacji podkreśliła, że Balcerowicz na trwałe wpisał się w najnowszą historię gospodarczą i polityczną nie tylko naszego kraju czy nawet Europy, ale z pewnością całego współczesnego świata. Świadczy o tym – dodała – duża liczba prestiżowych wyróżnień, nagród i oznaczeń, w tym 18 doktoratów honorowych, z czego większość przyznana przez uczelnie zagraniczne.

"Od pewnego czasu prof. Leszek Balcerowicz już z boku i dyskretnie, ale nadal podpowiada niezmiennie: przede wszystkim należy prywatyzować oraz leczyć chorobę finansów publicznych, czyli zmniejszać deficyt i dług publiczny" – zaznaczyła prof. Szopa.

Prof. Balcerowicz dziękując za wyróżnienie przypomniał, że współczesne reformy wymagają pracy zespołowej. Podziękował za pomoc i wsparcie swoim krakowskim współpracownikom: obecnemu na sali Tadeuszowi Syryjczykowi i ministrowi spraw wewnętrznych i administracji Jerzemu Millerowi.

W wygłoszonym wykładzie Balcerowicz przekonywał, że jest jedna dziedzina, w której reformy mają szczególne znaczenie dla tempa przyszłego rozwoju Polski: finanse publiczne.

Według niego konieczne jest ograniczanie deficytu publicznego, a co za tym idzie bieżących wydatków budżetu oraz podatków. Wśród najważniejszych reform Balcerowicz wymieniał: dokończenie prywatyzacji, zmniejszenie liczby i poprawienie jakości tworzonych aktów prawnych, naprawę wymiaru sprawiedliwości, reformę sektora badań oraz edukacji i szkolnictwa wyższego.

"Wszystkie te reformy wymagają stałego i silnego zaangażowania społeczeństwa obywatelskiego. To jest w demokracji ostateczny, najgłębszy warunek szybkiego rozwoju" – podkreślił Balcerowicz.(PAP)

rgr/ abe/ mow/

Share

Written by:

3 883 Posts

View All Posts
Follow Me :