Królewski lutnista – Krzysztof Klabon

Królewski lutnista – Krzysztof Klabon

Krótka notka

O życiu Krzysztofa Klabona wiemy również niewiele. Urodził się on w Królewcu około roku 1550. Wychowywał się na dworze króla Zygmunta Augusta, gdzie był śpiewakiem. W piętnaście lat później (1656 roku) zaczął grywać na lutni podczas różnych dworskich uroczystości. Z racji tego, że wyjątkowo dobrze wykonywał swoje obowiązki w roku 1576 mianowano go kierownikiem dworskiej kapeli. Funkcję tę sprawował przez blisko dwadzieścia lat kiedy to w roku 1596 zastąpił go Luka Marenzio. Fakt, że przewodniczył królewskiej kapeli przez tyle lat świadczy o jego wyjątkowych umiejętnościach. Co ciekawe Klabon bardzo często towarzyszył królowi Zygmuntowi III w wyjazdach. Był z nim dwa razy w Szwecji (1593-1594, a także w 1598 roku). Dodatkowo utwory lutniowe w wykonaniu Klabona oraz jego śpiew uświetniały dwa wesela Zygmunta III, zdobycie Smoleńska oraz wesele Jana Zamoyskiego z Gryzeldą Batorówną.
Ostatnia informacja o życiu Krzysztofa Klabona pochodzi z 16 października 1616 roku. Nie wiadomo jednak czy twórca zmarł tego dnia czy też żył dalej.

Twórczość niewielka
W zasadzie niewiele jego dzieł przetrwało do dnia dzisiejszego. Z oryginalnych utworów w całości zachowało się jedynie sześć czterogłosowych pieśni napisanych do tekstu Stanisława Grochowskiego. Zbiór Pieśni Kalliop Slowienskiey. Ná teráznieysze, pod Byczyną, zwycięstwo zawierał w sobie pieśni: Słuchajcie mię, wszystkie kraje , Szerokie sarmackie włości , Sławne potomstwo Lechowe , Tryumfuj, wierny poddany , Głośnym zwycięstwem głośna, Kalliope moja oraz Jeśli greccy Hektorowie .
Natomiast z innych dzieł do dnia dzisiejszego zachował się jedynie jeden z pięciogłosowego Officium Sancta Maria , a także muzyka do tekstów wierszy autorstwa Jana Kochanowskiego.

Jak więc widać obecnie nie możemy poznać całego dorobku artystycznego Krzysztofa Klabona jednak sądząc po jego krótkiej notce biograficznej był wybitnej klasy lutnistą i pieśniarzem docenianym w świecie muzyki.

Marta Kotas 2008.09.03

Share

Written by:

3 883 Posts

View All Posts
Follow Me :