ASP wykształci projektantów mody

ASP wykształci projektantów mody

09.03. Warszawa (PAP) – Akademia Sztuk Pięknych w Warszawie otwiera nową specjalizację – Katedrę Mody na Wydziale Wzornictwa. Jedynie 12 studentów będzie miało możliwość zdobycia licencjatu z projektowania ubioru.

W październiku 3,5-letnią naukę na Wydziale Wzornictwa warszawskiej ASP rozpocznie 12 studentów, którzy zostaną wyłonieni w drodze rekrutacji. Rekrutacja rozpoczyna się w maju i składać się będzie z trzech etapów – oceny teczek z pracami kandydatów, egzaminu praktycznego (z rysunku, rzeźby i projektowania) oraz z autoprezentacji.

Katedra oferuje przyszłym studentom program nie tylko związany z projektowaniem mody, ale również funkcjonowaniem rynku. Absolwenci Katedry Mody będą mogli zostać nie tylko projektantami, ale również krytykami lub organizatorami wydarzeń związanych z modą.

"Liczymy nie tylko na tegorocznych maturzystów zainteresowanych modą, ale też na osoby, które mają już jakieś doświadczenie związane z projektowaniem ubioru" – powiedział prof. Jerzy Porębski, dziekan Wydziału Wzornictwa i pomysłodawca nowej katedry.

14 kwietnia podany zostanie temat pracy, która będzie musiała być dołączona do teczki, 26 i 27 maja to terminy rejestracji kandydatów i składania teczek, a między 21 a 25 czerwca przeprowadzone zostaną egzaminy praktyczne. Zajęcia będą się odbywać w budynku ASP przy ul. Myśliwieckiej 8, który zostanie przebudowany i dostosowany do potrzeb nowej katedry. Program studiów został zbudowany zgodnie ze standardami obowiązującymi na najlepszych światowych uczelniach.

"Program umożliwi studentom nabycie nie tylko umiejętności zawodowych, ale także wiedzy humanistycznej i doświadczeń w wielu innych obszarach sztuki i projektowania" – wyjaśnia Janusz Noniewicz, koordynator ds. programowych. "Chcemy, żeby absolwenci umieli dostosowywać się do zmiennych warunków na rynku pracy, organizować i inicjować przedsięwzięcia związane z modą i jej promocją. Program katedry tworzy zaplecze intelektualne dla rozwoju badań nad tą dziedziną kultury i ważny ośrodek opiniotwórczy. Zależy nam także, żeby nauczyć przyszłych projektantów efektywnego działania na rynku mody. Dlatego prowadzimy rozmowy z firmami z branży odzieżowej dotyczące szkoleń, praktyk i staży dla przyszłych studentów" – dodaje.

Projekt został zrealizowany przy wsparciu udzielonym przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię, poprzez dofinansowanie ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Norweskiego Mechanizmu Finansowego w ramach Funduszu Stypendialnego i Szkoleniowego.

Jak podkreślił prof. Jerzy Porębski, ma on nadzieję, że będzie to elitarna szkoła, która w ciągu siedmiu semestrów nauki przygotuje przyszłych projektantów do zaistnienia na rynku mody.

20 marca przy ul. Myśliwieckiej 8 w godz. 14–17 w sali 1.5 odbędzie się Dzień Otwarty Katedry Mody. O godz. 15.30 planowany jest pokaz filmów W.P. Onaka, jednego z twórców tzw. fashion films, pracującego m.in. dla słynnego SHOWStudio Nicka Knighta. (PAP)

mdn/ dki/ ls/

Share

Written by:

3 883 Posts

View All Posts
Follow Me :