Abp Ravasi: 21 listopada światowe spotkanie papieża z twórcami kultury

Abp Ravasi: 21 listopada światowe spotkanie papieża z twórcami kultury

8.6.Kielce (PAP) – Kościół rzymsko-katolicki pragnie wejść w nowe przymierze ze współczesną sztuką. W związku z tym papież Benedykt XVI spotka się 21 listopada w Kaplicy Sykstyńskiej z twórcami z całego świata – zapowiedział w poniedziałek w Kielcach przewodniczący Papieskiej Rady ds. Kultury Gianfranco Ravasi.

Okazją do spotkania będzie 10. rocznica opublikowania przez Jana Pawła II listu do artystów. Papież napisał w nim m.in.: „Kościół, aby głosić orędzie, które powierzył mu Chrystus, potrzebuje sztuki. Musi bowiem sprawiać, aby rzeczywistość duchowa, niewidzialna, Boża, stawała się postrzegalna, a nawet w miarę możliwości pociągająca. Musi zatem wyrażać w zrozumiałych formułach to, co samo w sobie jest niewyrażalne”.

Abp Ravasi uważa, że od około 50 lat widoczny jest rozdział między sztuką i wiarą. „Dlatego Kościołowi zależy na powrocie do dawnej komunikacji z twórcami wysokiej kultury” – powiedział watykański hierarcha na konferencji prasowej w Kielcach.

Uczestnicy listopadowego spotkania w Rzymie będą mieli okazję zwiedzić watykańską galerię sztuki współczesnej, a także obejrzeć odnowioną kaplicę św. Pawła, w której znajdują się m.in. dwa freski Michała Anioła.

Abp Ravasi poinformował, że w związku ze zbliżającą się 45. rocznicą spotkania papieża Pawła VI z twórcami, watykańska dykasteria dołoży starań, by w 2011 roku na Biennale w Wenecji – światowym forum sztuki współczesnej – obecne były m.in. dzieła twórców wskazanych przez międzynarodową komisję kościelną.

Stolicy Apostolskiej chodzi o to, by w Wenecji znalazły się dzieła 7-8 artystów, „niekoniecznie katolików i niekoniecznie osób wierzących – mówił arcybiskup – które prezentują tematy, symbole, znaki i motywy uniwersalne dla religii: życie, cierpienie, śmierć, miłość, boskość, oczyszczenie itp.

Między tymi dwoma wielkimi wydarzeniami Kościół wesprze szereg cennych, innych inicjatyw w sferze kultury, które podejmą „wspomnienie przeszłości”, a także nawiążą dialog ze sztuką nowoczesną – zapewnił przewodniczący Papieskiej Rady ds. Kultury.

Abp Ravasi otworzył w Kielcach X. Międzynarodową Wystawę Budownictwa i Wyposażenia Kościołów, Sztuki Sakralnej i Dewocjonaliów SacroExpo. Uczestniczy w niej 250 wystawców z 11 państw. „W mojej osobie przekazuję obecność i pozdrowienie Ojca Świętego Benedykta XVI” – powiedział arcybiskup do zebranych.

Przytaczając słowa poety Tomasza Eliota dodał: „Obywatel Europy może nawet nie wierzyć, że chrześcijaństwo jest prawdziwe, jednakże to wszystko, o czym myśli i mówi, wypływa z dziedzictwa kultury chrześcijańskiej. Bez chrześcijaństwa nie byłoby ani Woltera, ani Nietschego – tzn. tych myślicieli, którzy negowali chrześcijaństwo. Jeśli ono by odeszło do historii, odeszłaby z nim także nasza twarz; pozostalibyśmy więc bez szansy popatrzenia sobie w oczy”.

SacroExpo to miejsce wymiany doświadczeń w kształtowaniu wnętrz kościołów. Jest odwiedzane przez osoby duchowne i świeckie. Trzydniowej ekspozycji towarzyszą międzynarodowe konferencje architektów i historyków sztuki „Kościoły naszych czasów – dziedzictwo i perspektywy” oraz muzealników. Otwarto także wystawę zabytków „Oblicza Księgi – Biblia na przestrzeni wieków”. (PAP)

Share

Written by:

3 883 Posts

View All Posts
Follow Me :