50. Międzynarodowy Dzień Teatru – w niedzielę

50. Międzynarodowy Dzień Teatru – w niedzielę

„Teatr wydaje się dziś jednym z najczystszych, w sensie idei, najszczęśliwszych, najbezpieczniejszych miejsc na świecie. Miejscem, w którym ludzie, korzystając z cudownej umowy, na mocy której jedni wchodzą na scenę, a inni ich słuchają i oglądają, wciąż zastanawiają się nad największymi pojęciami ludzkości: nad miłością, moralnością, prawdą, przyjaźnią, człowieczeństwem. Co więcej, jest to wciąż gorąca, prawdziwa, istotna, a co najważniejsze, bezinteresowna rozmowa. Nic ani nikt nie ma wpływu na nią, prócz talentów i potrzeb ducha. Niewiele dziś takich miejsc” – oceniła Krystyna Janda w orędziu.

„Pamiętajmy, że Teatr jest co prawda domem dla arystokratów ducha, serca i myśli, miejscem dla wyobraźni, szlachetności i sublimacji, ale nie pozwólmy, żeby był miejscem tylko dla elit. Starajmy się, żeby był potrzebą dla wielu, wielu ludzi. Z okazji Międzynarodowego Dnia Teatru chciałabym złożyć wszystkim ludziom teatru i publiczności najlepsze życzenia z teatrem związane. Życzę wielkości, szlachetności, odwagi, prostoty, magicznych chwil. Wspaniałego, mądrego i dobrego Teatru” – napisała artystka.

Międzynarodowy Dzień Teatru, przypadający co roku 27 marca, ogłoszono z inicjatywy Międzynarodowego Instytutu Teatralnego (ITI) w 1961 r. dla upamiętnienia inauguracji w Paryżu w 1957 r. Teatru Narodów – festiwalu, na którym spotkały się zespoły z obu stron „żelaznej kurtyny”. Obchodzony jest na całym świecie od 1962 roku.

W Warszawie Międzynarodowy Dzień Teatru obchodzony będzie przez cztery dni w ramach akcji „Chodź do teatru!” (27-30 marca); odbędą się przedstawienia, warsztaty i spotkania z twórcami teatralnymi. Do wspólnego świętowania Międzynarodowego Dnia Teatru zapraszają 24 warszawskie teatry, m.in. Teatr 6. Piętro, Teatr Ateneum, Teatr Collegium Nobilium, Teatr Dramatyczny m.st. Warszawy im. Gustawa Holoubka, Teatr Kamienica, Teatr na Woli im. Tadeusza Łomnickiego, Och-Teatr, Teatr Powszechny im. Zygmunta Huebnera, TR Warszawa, Teatr Wielki-Opera Narodowa i Teatr Żydowski im. Estery Racheli i Idy Kamińskich.

W ramach projektu „Chodź do teatru!” pokazane zostaną m.in. spektakle: „Pornografia” w Teatrze Powszechnym, „Bracia Karamazow” w Collegium Nobilium, „Córeczki” w Dramatycznym, „Spacerowicz” w Teatrze Ochoty, „Dziwna para” w Capitolu, „Ćwiczenia z Ionesco” w Teatrze Studio oraz „Wroniec” w Kamienicy. Przedstawieniom towarzyszyć będą spotkania z twórcami. (PAP)

agz/ mce/ hes/

Share

Written by:

3 883 Posts

View All Posts
Follow Me :