Zdrojewski: ponad 2 mld zł nakulturę w ciągu 3-5 lat

Zdrojewski: ponad 2 mld zł nakulturę w ciągu 3-5 lat

09.07. Katowice (PAP) – Dzięki środkom europejskim wydatki w dziedzinie kultury w ciągu trzech-pięciu lat przekroczą 2 mld zł – powiedział w czwartek w Katowicach minister kultury Bogdan Zdrojewski, przedstawiając lokalnemu środowisku kulturalnemu filozofię wydatkowania tych funduszy.

„Jeżeliby te środki były wydawane w sposób nonszalancki, po wybudowaniu nowych obiektów służących kulturze rocznie potrzebne byłoby dodatkowo ok. 300 mln zł, by utrzymać tę nową tkankę” – wskazał minister, wzywając do inwestycji odpowiedzialnych i przemyślanych, także pod kątem związanych z nimi przyszłych kosztów utrzymania.

Zdrojewski spotkał się z artystami i przedstawicielami instytucji kulturalnych Śląska w budynku dawnego warsztatu mechanicznego zlikwidowanej kopalni „Katowice”. Na tym poprzemysłowym terenie, z wykorzystaniem dawnej górniczej infrastruktury, ma powstać nowa siedziba Muzeum Śląskiego. Spotkanie w ramach cyklu „Mapa Kultury” było trzecim tego typu, po Krakowie i Poznaniu.

Jak mówił minister, w przeszłości przy inwestowaniu w kulturę popełniono wiele błędów – wielu przedsięwzięć nie dokończono, a niektóre z tych, które udało się zakończyć, generują dziś olbrzymie koszty. Były przypadki, w których 80 proc. środków przeznaczonych na działalność danej placówki pochłaniają koszty utrzymania budynków, administracji, ochrony ogrzewania itp.

Według Zdrojewskiego, odpowiedzialność twórców projektów inwestycyjnych za przyszłe utrzymanie obiektów powinna być kluczowa przy rozpoczynaniu nowych inwestycji. Zaznaczył, że nie jest ich przeciwnikiem, ale zwolennikiem odpowiedzialnego podejścia wszystkich przygotowujących takie projekty.

Aby wyeliminować ryzyko inwestycji, które w przyszłości mogłyby być nadmiernym obciążeniem finansowym, resort kultury podzielił unijne fundusze na trzy kluczowe grupy. Pierwsza to inwestycje o charakterze adaptacyjnym, wspomagające, modernizujące i rozwijające istniejącą bazę. Druga, ograniczona, to nowe inwestycje, trzecia dotyczy przedsięwzięć edukacyjnych.

Zdrojewski podkreślił, że edukacja kulturalna i artystyczna to jedno z najważniejszych zadań ministerstwa. Za „nieodwracalną stratę” uznał zaniechanie edukacji kulturalnej dzieci i młodzieży w okresie wyżu demograficznego. Jego zdaniem, poprawie edukacji służy obecnie przywrócenie i rozszerzenie kształcenia w dziedzinie muzyki i plastyki w szkołach podstawowych i ponadpodstawowych. Za równie ważne minister uznał inwestycje związane z kadrą m.in. szkolnictwa artystycznego.

„11 z 16 uczelni artystycznych otrzyma środki europejskie na rozwój swojej bazy” – poinformował Zdrojewski. Przytaczał też przykłady inwestycji z unijnych środków w artystycznych szkołach średnich, np. muzycznej w Bielsku-Białej czy plastycznej w Częstochowie.

Wśród projektów wspomagających edukację kulturalną i artystyczną dzieci i młodzieży są m.in. strona internetowa o kulturze dla dzieci, Filmoteka Szkolna, akcja „Lato w teatrze”, a także programy „Biblioteka+” i „Domy kultury”.

Z informacji resortu kultury wynika, że należy on do liderów w przygotowaniu wniosków, pozyskiwaniu i absorpcji środków europejskich. Rozstrzygnięty na początku tego roku konkurs w ramach programu operacyjnego „Infrastruktura i Środowisko” wyłonił 28 zwycięzców, którzy otrzymają dofinansowanie o łącznej wysokości 1 mld 171 mln zł, z czego aż 690 mln zł to środki unijne. To najwyższa kwota przeznaczona na kulturę w historii tego programu.

Ministerstwo kultury, ponownie, jako pierwszy resort, przekazało do Komisji Europejskiej tzw. duży projekt, dotyczący budowy we Wrocławiu Narodowego Forum Muzyki. (PAP)

Share

Written by:

3 883 Posts

View All Posts
Follow Me :