Wystawa „Urbanity twenty years later”

Wystawa „Urbanity twenty years later”

06.08. Warszawa (PAP) – Fotografie przedstawiające zmiany, jakie w ostatnich 20 latach zaszły w

krajobrazie siedmiu stolic Europy Środkowej: Pragi, Berlina, Bratysławy, Budapesztu, Lubljany,

Warszawy i Wiednia – można zobaczyć na plenerowej wystawie czynnej od czwartku w stołecznym Parku

im. Żeromskiego.

Na ekspozycji znalazły się fotografie zarówno centrów miast, jak i przedmieść opanowanych przez

przestrzeń miejską reprezentowaną przez biurowce, ogromne parkingi, trasy szybkiego ruchu czy

wielkoformatowe reklamy.

„Wystawa +Urbanity twenty years later+ jest częścią dwuletniego projektu, który ma za zadanie

przedstawić i pokazać zmiany, jakie zaszły w przestrzeni siedmiu europejskich stolic w ciągu tych

dwudziestu lat od czasu transformacji ustrojowej. Jedenastu fotografów z siedmiu krajów zrobiło

zdjęcia inspirowane poprzez teksty, jakie napisali socjologowie o tych miastach. Wystawa już

odwiedziła cztery stolice, do nas przybywa z Bratysławy, potem jedzie do Berlina. Towarzyszą jej

badania architektoniczne na temat zmian, jakie zaszły w przestrzeni miejskiej tych stolic” – mówił

PAP Tomasz Duda ze Stowarzyszenia Miastosfera, które jest polskim organizatorem wystawy.

Jak zaznaczył Duda, prezentowane zdjęcia pokazują miasto jakby od tej drugiej, nie tak ładnej jak

na pocztówkach strony. „Tutaj zostały uchwycone te miejskie przestrzenie, które albo zostały

zapomniane albo zdegradowane albo ciężko cokolwiek z nimi zrobić. Interesujący jest tu fakt, że

wszystkie one w pewnym sensie są do siebie podobne, a na zdjęciach widać, jak zunifikowana

przestrzeń miejska zalewa przejawy indywidualizmu czy przestrzeń prywatną” – ocenił Duda.

Obecny na otwarciu ekspozycji burmistrz Żoliborza Janusz Warakomski wyraził swoją radość z faktu,

że wystawa jest eksponowana właśnie na Żoliborzu. „Ekspozycja wpisuje się w nasze spojrzenie i

naszą ocenę transformacji ustrojowej w krajach Europy Środkowej. Cieszymy się, że jest eksponowana

właśnie na Żoliborzu, którego społeczność odegrała dużą rolę w przygotowaniu i przeprowadzeniu

przemian ustrojowych w naszym kraju – powiedział Warakomski.

Wystawa jest częścią projektu „Urbanity twenty years later”, którego celem jest krytyczne

spojrzenie na zmiany, jakie miały miejsce w stolicach prezentowanych krajów. „Moim zdaniem nie

powinniśmy jednak jedynie krytykować, dlatego zaprosiliśmy siedem uniwersytetów technicznych z

prezentowanych na zdjęciach krajów, aby uczestniczyły w drugiej części projektu. Już spotkaliśmy

się na jednych warsztatach, kolejne są planowane na listopad. Główną ideą jest, by młodzi ludzie

wygenerowali pomysły, pokazali jak widzą te zmiany i pod okiem swoich promotorów wygenerowali

pomysły na kolejnych 20 lat” – mówił koordynator projektu Igor Kovacevic.

Wystawa będzie dostępna dla zwiedzających do końca sierpnia. (PAP)


Share

Written by:

3 883 Posts

View All Posts
Follow Me :