Wyposażenie pracownik ceramicznych

Wyposażenie pracownik ceramicznych

rzez Sowietów, „utrudniliby panowanie ZSRR nad Polską”.

Latem tego roku firma dystrybucyjna, należąca do premiera Włoch wprowadziła do sprzedaży na DVD film „Katyń”. Dostali go wszyscy deputowani jego macierzystej partii – Lud Wolności.

4 września na festiwalu filmowym w Wenecji odbędzie się nadzwyczajny pokaz „Katynia”, o którego zorganizowanie zaapelował przed kilkoma miesiącami do jego dyrekcji włoski minister kultury Sandro Bondi w związku z polemikami wokół znikomej obecności tego filmu we włoskich kinach. (PAP)


Share

Written by:

3 883 Posts

View All Posts
Follow Me :