VI Legionowski festiwal Muzyki Kameralnej i Organowej

VI Legionowski festiwal Muzyki Kameralnej i Organowej

zefie Czapskim, van Goghu, dorobku kulturalnym polskiej emigracji; PETR KRÁL – czeski znawca kina, malarstwa i literatury XX wieku; EWA KURYLUK – malarka, krytyk sztuki i powieściopisarka; MIKOŁAJ NOWAK-ROGOZIŃSKI – sekretarz redakcji; ROBERTO SALVADORI – włoski wydawca, autor książek o korzeniach sztuki nowoczesnej i portretów miast ogłaszanych w prasie włoskiej i polskiej; TOMAS VENCLOVA – poeta litewski, autor monografii Aleksandra Wata, profesor Yale University (USA); ADAM ZAGAJEWSKI – poeta, eseista, wykładowca uniwersytetu w Chicago (USA); MAREK ZAGAŃCZYK – autor szkiców z podróży, zastępca redaktora naczelnego. Redaktorem naczelnym, założycielem pisma i twórcą jego serii książkowej jest BARBARA TORUŃCZYK.

Share

Written by:

3 883 Posts

View All Posts
Follow Me :