Stowarzyszenie ARS LIBERATA rozpoczęło działalność

Stowarzyszenie ARS LIBERATA rozpoczęło działalność

Celem Stowarzyszenia jest:
1.  upowszechnianie szeroko pojętej sztuki oraz kultywowanie dziedzictwa narodowego;
2.  promocja twórców, ze szczególnym uwzględnieniem polskich przedstawicieli młodego pokolenia;
3.  promocja kultury i sztuki narodowej w kraju i za granicą;
4.  działalność edukacyjna w wyżej wymienionym zakresie;
5.  działanie na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami.

Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez:

1.  organizowanie różnego typu wydarzeń artystycznych, w tym: festiwali, koncertów, konferencji, konkursów, kursów, seminariów, spotkań, szkoleń, warsztatów, wykładów, wystaw;
2.  działalność wydawniczą: wydawanie publikacji, książek, czasopism, nut, nagrań i wydań w formie płyt CD i DVD;
3.  uczestniczenie w kulturze ogólnoświatowej przez nawiązywanie kontaktów zagranicznych, wymianę informacji, ułatwianie dostępu do kultury i sztuki polskiej zainteresowanym osobom lub instytucjom za granicą, uczestniczenie Stowarzyszenia w działalności organizacji międzynarodowych, mających podobne cele statutowe;
4.  współpracę z władzami samorządowymi, państwowymi, sektorem gospodarczym oraz środkami społecznego przekazu;

Członkami założycielami są:
– Irena Bieńkowska
– Mirosław Szymański
– Michał Siciarek
– Anna Poppek
– Maciej Stryjecki
– Anna Iwanicka
– Andrzej Bochacz
– Tadeusz Maciejewski
– Krzysztof Pierzgalski
– Patryk Bernatowski
– Michał Lamża
– Antoni Grzymała
– Szymon Januszkiewicz
– Mariusz Wrona
– Rafał Siwek
no i Jan Bokszczanin
Słowem SAMA ELITA!
Zarząd:
– Jan Bokszczanin
– Irena Bieńkowska
– Mirosław Szymański
Komisja rewizyjna:
– Michał Siciarek
– Rafał Siwek
– Michał Lamża

Share

Written by:

3 883 Posts

View All Posts
Follow Me :