Religijna spuścizna – Wojciech Dankowski

Religijna spuścizna – Wojciech Dankowski

Katedralny muzyk
Wojciech Dankowski jest uznawany za typowego przedstawiciela stylu galant w Polsce. Żył w latach 1760 – 1836. Jednak okres ten jest pewny, gdyż nie ma sprawdzonych i pewnych informacji na ten temat. Najprawdopodobniej mógł pochodzić z Wielkopolski choć niektórzy uważają, że może mieć czeskie korzenie.
Jego działalność muzyczna obejmowała głównie kościoły i klasztory. Tworzył w klasztorze cystersów w Obrze, katedrze w Gnieźnie oraz w kościele farnym św. Marii Magdaleny w Poznaniu. Był tam nie tylko kapelmistrzem, ale także kapelmistrzem, kompozytorem, a także organistą.
Wojciech Dankowski przebywał również jakiś czas we Lwowie (od 1792), gdzie w lwowskiej orkiestrze operowej był altowiolistą. Tam zaprzyjaźnił się także z Józefem Elsnerem.

Ceniony za życia
Wojciech Dankowski zyskał sobie jeszcze za życia sporą sławę. Jego utwory religijne zachowały się nie tylko w Wielkopolsce, ale również w innych regionach Polski w tym także na Jasnej Górze.
Do jego najważniejszych dzieł możemy zaliczyć przede wszystkim msze, litanie, motety oraz requiem. Co ciekawe obecnie twórczość Dankowskiego odkrywana jest na nowo i coraz częściej jego utwory wykonywane są na różnego rodzaju koncertach.

Marta Kotas 2008.09.03

Share

Written by:

3 883 Posts

View All Posts
Follow Me :