Porozumienie o zapewnieniu bibliotekom dostępu do internetu

Porozumienie o zapewnieniu bibliotekom dostępu do internetu

06.08. Warszawa (PAP) – Bezpłatny internet zostanie podłączony na trzy lata we wszystkich publicznych bibliotekach, w pierwszej kolejności w najmniejszych i najbiedniejszych. Porozumienie w tej sprawie podpisano w czwartek w Warszawie.

Porozumienie o utworzeniu Programu Informatyzacji Polskich Bibliotek podpisali minister kultury i

dziedzictwa narodowego Bogdan Zdrojewski, podsekretarz stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i

Administracji Witold Drożdż, prezes Telekomunikacji Polskiej Maciej Witucki oraz prezes Fundacji

Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego Jacek Wojnarowski.

Według informacji resortu kultury prawie 40 proc. spośród 8,5 tys. polskich bibliotek nie ma dziś

dostępu do internetu. Problem ten dotyczy głównie placówek położonych z dala od miast, na wsiach i

w małych miasteczkach.

Porozumienie będzie obowiązywać trzy lata; w tym czasie Telekomunikacja Polska zainstaluje w

gminnych bibliotekach publicznych i ich filiach w Polsce bezpłatne połączenie z internetem w

technologii kablowej lub w systemie bezprzewodowym o najwyższej możliwej szybkości. Biblioteki będą

zwolnione z opłat abonamentowych przez trzyletni okres obowiązywania porozumienia. Po ich upływie

bibliotekom zaoferowane zostaną umowy o abonament na promocyjnych warunkach.

Szef resortu kultury Bogdan Zdrojewski zwrócił uwagę, że podpisanie porozumienia wieńczy rok pracy

nad opracowaniem programu.

„Musieliśmy zdiagnozować sytuację tych najmniejszych, ale niezwykle ważnych placówek kultury –

bibliotek, określić zakres ich potrzeb, dotrzeć do bibliotek w najmniejszych miejscowościach, które

nie posiadają środków inwestycyjnych by zainstalować internet, poszukać partnerów, którzy pomogą w

internetyzacji” – mówił Zdrojewski.

Jak dodał, „wszystkie placówki w ciągu ok. dwóch lat powinny uzyskać dostęp do internetu”. „To

przedsięwzięcie wyjątkowe, które przyniesie rzeczywiste zmiany w działalności i postrzeganiu

bibliotek” – podkreślił minister kultury.

Obecny podczas uroczystości sekretarz stanu w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Michał Boni ocenił,

że podpisanie porozumienia jest „inicjatywą, która uczy nowego podejścia do tego, czym jest

obecność nowej technologii w kulturze”. „Dostępność do internetu oraz treści kulturalnych,

edukacyjnych przez internet będzie poprawiała jakość relacji między ludźmi oraz więzi społecznych”

– powiedział Boni.

Prezes Fundacji Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego Jacek Wojnarowski zapewnił, że instalowanie

internetu w bibliotekach ruszy jesienią.

Internetyzacja bibliotek publicznych w całej Polsce jest jednym z elementów wieloletniego programu

ministra kultury „Biblioteka +”, który przygotowuje i wdraża Instytut Książki. „Biblioteka +”

zakłada także stworzenie jednolitego, ogólnopolskiego, centralnego systemu komputerowego „MAK+”

umożliwiającego zarządzanie zbiorami bibliotecznymi, wymianę informacji o księgozbiorach oraz

zdalny dostęp poprzez internet dla czytelników. Jak mówił w czwartek szef Instytutu Książki

Grzegorz Gauden, system ten będzie gotowy do końca roku 2009. „Chcemy go uruchomić od 1 stycznia

przyszłego roku” – zaznaczył.(PAP)

Share

Written by:

3 883 Posts

View All Posts
Follow Me :