Piotrowski rozpoczął pracę w Muzeum Narodowym w Warszawie

Piotrowski rozpoczął pracę w Muzeum Narodowym w Warszawie

03.08. Warszawa (PAP) – Prof. Piotr Piotrowski rozpoczął w poniedziałek pracę na stanowisku dyrektora Muzeum Narodowego w Warszawie (MNW). Jego pierwszą decyzją było powołanie na stanowisko zastępcy ds. naukowych i edukacyjnych dr Katarzyny Murawskiej-Muthesius.

Piotrowski został wybrany na stanowisko dyrektora Muzeum Narodowego w Warszawie w lutym przez Radę Powierniczą MNW. Ze względu na zobowiązania zawodowe, m.in. wykłady w Budapeszcie, funkcję mógł objąć dopiero w sierpniu. W poniedziałek spotkał się z zespołem MNW, ministrem kultury Bogdanem Zdrojewskim i dziennikarzami.

Zapowiedział, że szczegółowy program działania przedstawi po spotkaniu z kuratorami MNW i nowo wybraną zastępcą dyrektora ds. naukowych i edukacyjnych. Katarzyna Murawska-Muthesius pracowała w latach 90. w warszawskim Muzeum Narodowym jako kurator galerii malarstwa włoskiego. W 1993 r. wyjechała do Wielkiej Brytanii; ostatnio sprawowała tam m.in. funkcję konsultanta naukowego w londyńskim Victoria and Albert Museum.

Pytany o to, jakie muzeum chce stworzyć, Piotrowski podkreślił, że marzy mu się „duże, poważne, metropolitalne muzeum, które będzie ważnym punktem na kulturalnej mapie Polski, Europy i świata”. „Chciałbym abyśmy byli muzeum zauważanym na świecie i nie ukrywam, że boję się tego wyzwania. Jest dużo problemów do rozwiązania” – przyznał.

„Sposobem na rozpędzenie tej lokomotywy powinny z pewnością być wystawy. Powinno się tworzyć wystawy, które będą przedmiotem dyskusji publicznej, które będą pokazywały ważne dla społeczeństwa i świata, w którym żyjemy problemy, wystawy być może kontrowersyjne, ale z drugiej strony twórcze i wzbudzające refleksję. Marzą mi się ekspozycje, które będą dotykały ważnych aspektów życia, ale jednocześnie będą solidnie przygotowane” – tłumaczył dyrektor MNW.

Inne ważne cele Muzeum Narodowego, na które prof. Piotrowski zwrócił uwagę, to wydawanie katalogów zbiorów MNW, które mają być efektem pracy nad kolekcją, jej opracowaniem, inwentaryzowaniem, konserwacją.

„Trzecia rzecz to wystawy stałe. Będę starał się przedyskutować z kuratorami problem stałych ekspozycji i zachęcić ich do przemyśleń, zastanowienia się nad nowymi możliwościami, dyskusji z kanonem, spojrzenia na historię sztuki w krytyczny sposób” – mówił Piotrowski.

„Dobrze byłoby móc porównywać się w przyszłości z muzeami najlepszymi, największymi – takim muzeum jest Metropolitan Muzeum w Nowym Jorku, posiadające podobną do MNW strukturę zbiorów (…) Jeśli chodzi o kierunek merytoryczny bliskie mi było jakiś czas temu nowojorskie Museum of Contemporary Art.(…) Obecnie trochę spuścili z tonu, ale kilka lat temu proponowali wystawy problemowe, dotykające niebywale istotnych zagadnień, podejmowali ważne dyskusje” – mówił Piotrowski.

Obecny na konferencji prasowej minister kultury Bogdan Zdrojewski ocenił, że po długim okresie MNW ma „gospodarza o światowym formacie, z dużym doświadczeniem i klasą”. Podkreślił jednocześnie, że poprzednikowi prof. Piotrowskiego – Andrzejowi Maciejewskiemu – pomimo trudnego okresu też udało się wiele rzeczy, m.in. zredukował zadłużenie placówki. Zdrojewski zadeklarował, że do 1 stycznia 2010 roku MNW nie będzie miało zaległości i kłopotów finansowych.

W latach 2005-07 MNW zadłużyło się na ok. 10 mln zł. Jak wyjaśnił Zdrojewski, były to „zróżnicowane zobowiązania, w tym kredyt na poprawę sytuacji związanej z infrastrukturą MNW”. Część długów, jak podkreślił minister, udało się w pewnym stopniu zredukować podczas kadencji Andrzeja Maciejewskiego. „W tej chwili zobowiązania MNW oscylują w granicach dwóch milionów złotych (…) Mam nadzieję, że do końca roku uda się te zaległości zniwelować. Muzeum posiada także kilka niekorzystnych umów, które utrudniają poruszanie się w kwestiach finansowych.(…) Pan dyrektor Piotrowski posiada moje pełnomocnictwo do ich renegocjacji” – zapewnił szef resortu kultury.

W jego opinii, kilka placówek w Polsce, w tym MNW, wymaga pomocy finansowej z zewnątrz. „Najchętniej udzieliłbym jej ze środków europejskich” – uściślił.

W opinii Zdrojewskiego, są duże szanse na to, by Muzeum Narodowe w Warszawie stało się liderem pośród placówek muzealnych nie tylko w Polsce. „Chciałbym, by placówka ta funkcjonowała na najwyższym poziomie, by dostrzegano ją na całym świecie – nie tylko w Krakowie, Wrocławiu, ale również Berlinie czy Nowym Jorku. Mam świadomość tego, że nie stanie się to z dnia na dzień, że zadania stawiane przed nową kadrą wymagają wielu miesięcy intensywnej zespołowej pracy” – ocenił Zdrojewski, dodając, że realizacja tego planu może zająć ok. pięciu lat.

Prof. Piotr Piotrowski stopień profesora nauk humanistycznych uzyskał w 2000 r.; był kierownikiem Zakładu Historii Sztuki Nowoczesnej na Uniwersytecie Adama Mickiewicza w Poznaniu i współredaktorem rocznika „Artium Quaestiones”. Od 1980 r. związany z Instytutem Historii Sztuki UAM, którego w latach 1996-1999 był zastępcą dyrektora ds. naukowych, a w latach 1999-2008 dyrektorem. W latach 1976-1978 był pracownikiem Instytutu Kulturoznawstwa UAM, w latach 1992-1997 pełnił funkcję Kuratora Galerii Sztuki Współczesnej Muzeum Narodowego w Poznaniu.

Wykładał jako profesor na uczelniach w Stanach Zjednoczonych (Bard College, 2001), Izraelu (Uniwersytet Hebrajski, 2003) i na Węgrzech (Central European University, 2002). Jest autorem około 250 artykułów publikowanych w Europie i w USA oraz 14 książek i katalogów wystaw. Wśród jego publikacji znalazły się między innymi nominowana do Nagrody Nike w 2000 roku książka „Znaczenia modernizmu” oraz „Awangarda w cieniu Jałty. Sztuka w Europie Środkowo-Wschodniej, 1945-1989”, za którą otrzymał m.in. Nagrodę Jana Długosza (2006). Był też laureatem pierwszej edycji Nagrody im. Jerzego Stajudy (1993); w 2007 roku otrzymał nagrodę Prezesa Rady Ministrów za wybitne osiągnięcia naukowe.(PAP)

Share

Written by:

3 883 Posts

View All Posts
Follow Me :