Nowa wystawa stała malarstwa polskiego w Muzeum Śląskim

Nowa wystawa stała malarstwa polskiego w Muzeum Śląskim

16.4.Katowice (PAP) – Nową wystawę stałą, prezentującą malarstwo polskie po 1945 roku, otwarto w czwartek w Muzeum Śląskim w Katowicach.

Znalazły się tam dzieła najbardziej znanych twórców tego okresu, takich jak Zdzisław Beksiński, Tadeusz Kantor, Jerzy Nowosielski, Władysław Hasior czy

Jerzy Duda-Gracz.

Jak podkreśliła rzeczniczka Muzeum Danuta Kamińska–Bania, prezentowane dzieła stanowią niewielką część tej bogatej kolekcji muzealnej, powstałej po II wojnie światowej, składającej się z 585 prac twórców różnych pokoleń, działających w najważniejszych środowiskach artystycznych.

Początki jej powstawania są związane z restytucją Muzeum Śląskiego w 1984 roku. Pozyskanie do zbiorów prac pochodzących z najwcześniejszych lat powojennych było trudnym zadaniem, dlatego ten okres malarstwa jest stosunkowo skromnie reprezentowany. Najliczniej i najszerzej są udokumentowane lata 80. oraz początek lat 90. ubiegłego stulecia.

Zmiany społeczno-polityczne po 1989 roku, transformacja gospodarcza oraz idące za tymi przeobrażeniami ograniczenia w finansowaniu placówek kulturalnych spowodowały trwające przez następne kilkanaście lat znaczne spowolnienie w powiększaniu kolekcji.

Wystawa została zaprojektowana z myślą o kontynuacji i uzupełnieniu istniejącej Galerii Malarstwa Polskiego 1800-1945, wywodzącej się z kolekcji utworzonej w latach trzydziestych. Ma przedstawić wybrane, istotne zjawiska w dziejach sztuki po 1945 roku.

Obejmuje malarstwo materii, abstrakcję geometryczną oraz emocjonalną, taszyzm, malarstwo metaforyczne, neoekspresjonizm oraz neofigurację. Są to zarówno dzieła twórców dobrze znanych, jak Tadeusz Kantor, Jerzy Nowosielski, Władysław Hasior, Edward Dwurnik, Jerzy Duda-Gracz czy Andrzej Wróblewski, jak również tych mniej rozpoznawalnych.

Wybór prac został również podyktowany możliwościami skromnej przestrzeni ekspozycyjnej, jaką dysponuje obecnie muzeum. Prezentowana wystawa ma być zwiastunem przyszłej, znacznie obszerniejszej Galerii Polskiego Malarstwa po 1945 roku, która znajdzie swoje stałe miejsce w okazałych przestrzeniach wystawienniczych nowego gmachu Muzeum Śląskiego w Katowicach. (PAP)

Share

Written by:

3 883 Posts

View All Posts
Follow Me :