Masowa digitalizacja zbiorów Biblioteki Narodowej od 2010 roku

Masowa digitalizacja zbiorów Biblioteki Narodowej od 2010 roku

29.10. Warszawa (PAP) – W 2010 roku rozpocznie się masowa digitalizacja zbiorów Biblioteki Narodowej. Do tej pory Biblioteka upubliczniła w internecie ok. 20 tys. zeskanowanych obiektów, m.in. czasopism, książek, grafik i rysunków, rękopisów. Do końca 2013 r. liczba udostępnionych cyfrowo obiektów przez Bibliotekę w internecie ma wynosić 250 tys.

Dane zostały zaprezentowane w czwartek w Warszawie podczas konferencji prasowej ministra kultury Bogdana Zdrojewskiego i szefa BN Tomasza Makowskiego.

Makowski przypomniał, że Biblioteka Narodowa udostępnia swe zdigitalizowane zbiory na stronie Cyfrowej Biblioteki Narodowej Polona, do której link umieszczono na internetowej stronie BN. Na stronie Polony można przeglądać kolekcje zawierające m.in. dzieła Adama Mickiewicza, Juliusza Słowackiego, Fryderyka Chopina, a także archiwum Zbigniewa Herberta, kroniki polskie, literaturę jidysz i wydawnictwa konspiracyjne.

„W 2009 roku odnotowaliśmy prawie 5 mln odsłon na stronie internetowej Polony. Na przełomie sierpnia i września, kiedy udostępniliśmy kolekcję +Wrzesień 1939+, czyli reprodukcje cyfrowe polskiej prasy i innych dokumentów znajdujących się w zbiorach BN, ukazujących się od końca sierpnia do początków października 1939 r. na ziemiach II Rzeczypospolitej, notowaliśmy przypadki jednoczesnego przeglądania tej kolekcji przez 20 tys. internautów” – zwrócił uwagę Makowski.

Szef Biblioteki Narodowej zaakcentował też, że fizycznie rocznie Bibliotekę Narodową w Warszawie odwiedza 170 tysięcy czytelników. „W przypadku biblioteki cyfrowej Polona notujemy miesięcznie trzy razy większą liczbę odwiedzających” – zwrócił uwagę Makowski.

Minister kultury Bogdan Zdrojewski wyznaczył w czwartek oficjalnie Bibliotekę Narodową jako tzw. centrum kompetencji w zakresie digitalizacji materiałów bibliotecznych.

„Postanowiłem zbudować cztery centra kompetencji (…) Będą to – oprócz Biblioteki Narodowej, Archiwa Państwowe, Narodowy Instytut Audiowizualny oraz Krajowy Ośrodek Badań i Dokumentacji Zabytków” – poinformował Zdrojewski.

Centra kompetencji – tłumaczył minister – będą stanowiły wzór dla innych instytucji w dziedzinie digitalizacji, będą też m.in. prowadzić szkolenia z tego tematu. Do zadań centrów należeć będzie wdrażanie zmian technologicznych dotyczących digitalizacji i przechowywania zasobów cyfrowych, koordynacja w zakresie gromadzenia i przechowywania tych zasobów, edukacja kadr instytucji kultury prowadzących digitalizację, udostępnianie materiałów zdigitalizowanych oraz promocja zasobów cyfrowych. (PAP)

agz/ abe/ gma/

Share

Written by:

3 883 Posts

View All Posts
Follow Me :