Łódź

Łódź

z.

Jak dodał, pieśń prawosławna jest „gorącą modlitwą wyrażoną słowem i muzyką”.

Oddanie charakteru religijnego muzyki było jednym z głównych powodów powołania festiwalu do życia w 2002 roku. Hajnowskie Dni Muzyki Cerkiewnej mają bowiem nie tylko pokazywać piękno wykonania, ale i religijny, modlitewny charakter muzyki cerkiewnej. Ma to podkreślać atmosfera hajnowskiego soboru Św. Trójcy, gdzie odbywają się wszystkie koncerty.

Impreza powstała wskutek nieporozumień z organizatorami Międzynarodowego Festiwalu Muzyki Cerkiewnej (MFMC), organizowanego w Hajnówce przez ponad 20 lat, a obecnie przeniesionego do Białegostoku.

Hierarchowie Cerkwi zarzucili bowiem organizatorom MFMC, że impreza idzie w złym kierunku, ponieważ coraz mniej występuje w niej chórów parafialnych, a coraz więcej świeckich, które mają w swym repertuarze utwory cerkiewne.

W związku z tym wycofali swoje poparcie tamtej imprezie i powołali do życia nową. Jej organizacją zajmuje się społeczny komitet i stowarzyszenie „Miłośnicy Muzyki Cerkiewnej”. Znaczny udział w organizacji hajnowskiej imprezy mają miejscowe samorządy.Województwo podlaskie uważane jest za centrum prawosławia w Polsce. Ocenia się, że mieszka tam około połowy wszystkich osób wyznania prawosławnego w naszym kraju, których liczbę szacuje się na 550-600 tys. (PAP)

Share

Written by:

3 883 Posts

View All Posts
Follow Me :