Jerzy Buzek osobowością roku w konkursie „Śląskie na 5”

Jerzy Buzek osobowością roku w konkursie „Śląskie na 5”

26.10. Katowice (PAP) – Przewodniczący Parlamentu Europejskiego prof. Jerzy Buzek został wybrany osobowością roku w konkursie „Śląskie na 5”. Konkurs zorganizował Śląski Urząd Wojewódzki w Katowicach w ramach obchodów piątej rocznicy przystąpienia Polski do Unii Europejskiej.

Zgłaszane i oceniane przez ekspertów osoby, instytucje lub projekty rywalizowały o honorową nagrodę wojewody. Jednym z głównych kryteriów oceny było „dobre wykorzystanie członkostwa Polski w UE”. Nagrody wręczono w poniedziałek w westybulu zabytkowego gmachu Urzędu w pięciu kategoriach: ekologia, gospodarka, innowacja, nauka i osobowość. Laureaci otrzymali statuetki „Śląskie na 5”.

„Ta nagroda ma dlatego dla mnie taką wielką wartość, że zdobywam ją wśród najbardziej swoich, nie tylko w Europie, ale i w Polsce” – mówił w poniedziałek Buzek, odbierając nagrodę. Przypomniał, że obecna sytuacja Ślązaków znacznie różni się od losów poprzednich pokoleń, które wobec zewnętrznych zagrożeń mogły praktycznie tylko bronić swego honoru.

„Dzisiaj możemy budować naszą prawdziwą siłę i niezależność, możemy budować naszą wartość, nasz Śląsk w Polsce, naszą Polskę w Europie. Przed nami są gigantyczne zadania, ale jak piękne. ( ) Mamy przed sobą wielką budowę, będziemy ją prowadzili jeszcze przez dziesięciolecia, ale warto” – przekonywał przewodniczący PE.

W konkursowej kategorii: ekologia przedstawiciele Głównego Instytutu Górnictwa z Katowic (GIG) i Instytutu Chemicznej Przeróbki Węgla (ICHPW) z Zabrza odebrali statuetkę za przedsięwzięcie związane z uruchomieniem Centrum Czystych Technologii Węglowych.

Czyste technologie węglowe to – w ocenie Buzka – szansa na wieloletnie perspektywy rozwoju polskiego górnictwa i energetyki. Instytucja zajmująca się opracowywaniem i wdrażaniem takich technologii – wspólny projekt GIG i ICHPW – ma powstać w ciągu trzech najbliższych lat w trzech śląskich miastach: Katowicach, Mikołowie i Zabrzu.

„Gdyby nie UE, nie moglibyśmy realizować tego rozpoczętego kilka dni temu projektu. ( ) Przekładając go na prosty język – to nowe linie technologiczne, nowy pokład podziemnego zgazowania węgla w kopalni doświadczalnej +Barbara+, nowe laboratoria i mnóstwo młodych ludzi. ( ) Będzie to ogromna szansa na rozwój gospodarczy Polski” – mówiła wicedyrektor GIG, prof. Krystyna Czaplicka.

W kategorii: nauka laureatem konkursu został prof. Andrzej Klasik z Akademii Ekonomicznej w Katowicach – „za działalność na rzecz stworzenia i promocji Metropolii – co wpisuje się w politykę regionalną UE”.

Statuetkę za przedsięwzięcie innowacyjne odebrał prezes i współzałożyciel Parku Naukowo-Technologicznego „Euro Centrum” w Katowicach – przede wszystkim „za współpracę z uczelniami i wykorzystanie potencjału śląskiej nauki w zakresie nowych technologii i alternatywnych źródeł energii”.

W najliczniej obfitującej w nominacje kategorii – gospodarka – powołani przez wojewodę eksperci wybrali spośród ośmiorga kandydatów Oddział Euroterminal w Sławkowie Centrali Zaopatrzenia Hutnictwa w Katowicach. Uznali, że Euroterminal to „łącznik między Wschodem a Zachodem o wymiarze ponadregionalnym, a pewnie z czasem ponadeuropejskim”.

Laureaci konkursu otrzymali statuetkę, której projekt wyłoniono w konkursie przeprowadzonym wśród studentów katowickiej Akademii Sztuk Pięknych. Wybrano projekt Marty Wieczorek, który – jak mówiła jego autorka – „odwołuje się do tego, co śląskie” oraz do idei m.in. innowacyjności i kreatywności. Statuetka to przezroczysta przestrzenna cyfra „5”, z zaznaczonymi na jej bocznych płaszczyznach barwami kojarzonymi z regionem.

Obok konkursu „Śląskie na 5” Śląski Urząd Wojewódzki w Katowicach przygotował w ramach obchodów 5-lecia Polski w UE m.in. stronę internetową pod tym samym hasłem, majową imprezę plenerową m.in. z biegiem rodzinnym na 5 km oraz rozstrzygnięty również w maju konkurs dla uczniów na makietę już zrealizowanej inwestycji współfinansowanej ze środków Wspólnoty. (PAP)

mtb/ itm/ gma/

Share

Written by:

3 883 Posts

View All Posts
Follow Me :