Czerwonogród

Czerwonogród

nia i zachwytu cisza. Tę hermetyczną, ale bliską każdemu człowiekowi portugalską specjalność spopularyzował na świecie znakomity reżyser Wim Wenders w swoim „Lizbon Story”. Fado dotarło wreszcie do Polski.

Share

Written by:

3 883 Posts

View All Posts
Follow Me :