Barwy Szkła

Barwy Szkła , to największy polski serwis internetowy poświęcony sztuce witrażu.

Prezentuje on wiedzę o historii sztuki witrażowej, dzieła wybitnych twórców jak i sztukę o charakterze użytkowym, bądź zdobniczym. Przekazuje swoim Czytelnikom informacje praktyczne, począwszy od wyboru materiałów i technologii, poprzez prace projektowe, aż po gotowe wyroby.

Równolegle z prezentacją sztuki witrażowej Barwy Szkła informują o nowoczesnych technikach artystycznego wyrazu z wykorzystaniem szkła, choćby takimi jak dynamicznie rozwijająca się technologia szkła stapianego, czyli fusing.

Czasopismo jest dostępne od roku 2011, przez pierwsze trzy lata w tradycyjnej wersji drukowanej, która nadal dostępna jest w sprzedaży.

Wersja internetowa rozpoczęła swoją działalność w roku 2014 i obecnie dostępne są w niej wszystkie artykuły począwszy od roku 2011. 

Tematyka omawiana w Barwach Szkła:

  • witraż klasyczny,
  • witraż tiffany,
  • szkło stapiane,
  • szkło artystyczne,
  • materiały i technologie,
  • szlakiem mistrzów,
  • prezentacja pracowni artystów,
  • wycieczki,
  • porady.

 

 

Share

Written by:

3 883 Posts

View All Posts
Follow Me :