Pocztówki / Dawne

  • Odsłon:

    551

Łódź

z.
Jak dodał, pieśń prawosławna jest "gorącą modlitwą wyrażoną słowem i muzyką".
Oddanie charakteru religijnego muzyki było jednym z głównych powodów powołania festiwalu do życia w 2002 roku. Hajnowskie Dni Muzyki Cerkiewnej mają bowiem nie tylko pokazywać piękno wykonania, ale i religijny, modlitewny charakter muzyki cerkiewnej. Ma to podkreślać atmosfera hajnowskiego soboru Św. Trójcy, gdzie odbywają się wszystkie koncerty.
Impreza powstała wskutek nieporozumień z organizatorami Międzynarodowego Festiwalu Muzyki Cerkiewnej (MFMC), organizowanego w Hajnówce przez ponad 20 lat, a obecnie przeniesionego do Białegostoku.
Hierarchowie Cerkwi zarzucili bowiem organizatorom MFMC, że impreza idzie w złym kierunku, ponieważ coraz mniej występuje w niej chórów parafialnych, a coraz więcej świeckich, które mają w swym repertuarze utwory cerkiewne.
W związku z tym wycofali swoje poparcie tamtej imprezie i powołali do życia nową. Jej organizacją zajmuje się społeczny komitet i stowarzyszenie "Miłośnicy Muzyki Cerkiewnej". Znaczny udział w organizacji hajnowskiej imprezy mają miejscowe samorządy.

Województwo podlaskie uważane jest za centrum prawosławia w Polsce. Ocenia się, że mieszka tam około połowy wszystkich osób wyznania prawosławnego w naszym kraju, których liczbę szacuje się na 550-600 tys. (PAP)