Opcje

„Opcje” są kwartalnikiem kulturalnym, który ukazuje się już od 1993 roku.  „Opcje” nie są czasopismem literackim ani czasopismem muzycznym.  Są czasopismem o prawdziwej kulturze, dlatego

Read More

FRAZA

"Fraza" to pismo literacko-artystyczne o zasięgu ogólnopolskim, ukazujące się w Rzeszowie od października 1991 roku. Powstało z inicjatywy młodych pracowników naukowych Wyższej Szkoły Pedagogicznej w

Read More

Tekstualia

„Tekstualia” to ogólnopolski kwartalnik literacko-naukowy o charakterze interdyscyplinarnym, założony przez Żanetę Nalewajk i Krzysztofę Krowirandę w 2005 roku. W naszym piśmie staramy się łączyć zagadnienia

Read More