Znak

"Z podłoża najautentyczniejszego Katolicyzmu chcemy wywieść człowieka, zdolnego dzisiejszej rzeczywistości podołać, napór jej wytrzymać i zwycięsko poddać ją sobie" – czytamy w deklaracji ideowej zapisanej

Read More

Pomosty

Wrocławski Oddział Stowarzyszenia Pisarzy Polskich od 1996 roku wydaje literacki rocznik zatytułowany „Pomosty” – dzięki wsparciu Gminy Wrocław co roku czytelnicy otrzymują solidny tom, zawierający

Read More