Linki / Pisma literackie

  • Opublikowano:

    2010-08-30
  • Odsłon:

    375

Teatralia

kim jesteśmy
jesteśmy grupą pasjonatów / idealistów / bez żadnego instytucjonalnego ani finansowego zaplecza / ale z wielkim entuzjazmem / szacunkiem i podziwem wobec twórców / ludzi teatru / samej instytucji oraz historii teatru
[etymologia]
teatralia czyli "rzeczy odnoszące się do teatru / zwłaszcza w bibliotekach / archiwach / muzeach / w prasie itd. / z łac. theatralia l.mn. r.nij. od theatralis 'teatralny' z theatrum 'teatr; widownia' / od gr. théatron 'jp.' z théa 'widzenie; widok; widowisko'
(Władysław Kopaliński "Słownik wyrazów obcych i zwrotów obcojęzycznych")
[profil]
nazwa naszego serwisu wiąże się z profilem / kierunkiem / jaki obraliśmy:
[.] zajmowanie się teatrem jako zjawiskiem w szerokim aspekcie / nie tylko krytycznym;
[.] publikowanie zarówno recenzji teatralnych / jak i felietonów / esejów / recenzji z książek / wywiadów / notek / szkiców / portretów / jak również fotoreportaży z różnych wydarzeń i akcji parateatralnych / relacji z czytań dramatów / itd. itp.;
[.] postrzeganie dzieła teatralnego jako zmyślnej konstrukcji zbudowanej nie tylko z inscenizacji / reżyserii / adaptacji literackiej / aktorstwa / muzyki / choreografii / ale też całej warstwy wizualnej / na którą składa się zarówno scenografia / jak i projekcje multimedialne / kostiumy / rekwizyty / światła;
[.] zauważanie tego / co towarzyszy spektaklowi / jako gotowemu dziełu: plakat teatralny / afisz / akcje promocyjne organizowane przez teatry;
[.] próba pokazywania teatru z drugiej strony rampy;
[.] umieszczanie najświeższych informacji z teatrów z całej Polski;
[.] tworzenie kontekstów / tekstów z pogranicza sztuk: teatru / filmu / literatury / historii sztuki / telewizji;
[.] propagowanie współczesnej myśli i twórczości teatralnej