Polska sztuka / Architektura

  • Odsłon:

    990

Pomniki Blachowni

Blachownia to miejscowość leżąca w centralnej części dawnego województwa częstochowskiego. Prawa miejskie otrzymała Blachownia w 1967 roku. Leży na szlaku komunikacyjnym Częstochowa – Opole. Miasto jest malowniczo położone wśród lasów , nad akwenem wodnym o powierzchni 55 hektarów. W Blachowni jest kilka pomników i kapliczek.
Jednym z pomników znajdujących się w Blachowni jest Pomnik Ofiar Terroru Hitlerowskiego. Na pomniku wyryte są nazwiska bohaterów ,którzy  zginęli w walce z hitleryzmem podczas II Wojny Światowej, w obozach zagłady, w walkach partyzanckich i ruchu oporu. Dwa lata po zakończeniu wojny , z inicjatywy byłych więźniów niemieckich obozów koncentracyjnych, w roku 1947 powstał Komitet Budowy Pomnika, który przy wsparciu finansowym społeczeństwa Blachowni przystąpił do budowy .  Odlew orła został wykonany w Odlewni i Emalierni „Blachownia” w Blachowni. Kilka miesięcy później 12 października 1947 roku Starosta Zygmunt Kapalski dokonał odsłonięcia Pomnika Bohaterów , poświęcił go ówczesny, miejscowy Proboszcz  ksiądz Marian Brylski. Miejsce pamięci położone jest w rejonie Szkoły Podstawowej im. Marii Konopnickiej. W roku 1985 pomnik został przebudowany . Przesunięto go 15 metrów w głąb  terenu szkoły, dokonano całkowitej renowacji, zachowując jego wszystkie szczegóły i kształty pierwotne. Po zakończeniu II wojny światowej w Blachowni utrwaliła się tradycja – co roku 9 maja w Święto Zwycięstwa przed pomnikiem gromadzi się społeczność Blachowni, aby oddać cześć pamięci tych , którzy polegli bohaterską śmiercią podczas wojny . Również co roku 11 listopada odbywają się pod pomnikiem uroczystości Święta Niepodległości. <br>
Kolejnym pomnikiem , który znajduje się w Blachowni , a dokładniej we wsi Cisie, jest Pomnik ku czci poległych i pomordowanych mieszkańców  wsi Cisie. Pomnik został ufundowany przez Stefana Lote , mieszkańca Cisia, którego prawie cała rodzina zginęła w obozach koncentracyjnych. Odsłonięcie pomnika odbyło się 16 października 1977 roku. Na pomniku widnieje napis: ”W hołdzie poległym i pomordowanym mieszkańcom wsi Cisie w latach 1939 – 1945. Wymienione na pomniku  są nazwiska 29 mieszkańców Cisia, którzy zostali zamordowani przez hitlerowców. <br>
Kolejnym pomnikiem w Blachowni jest pomnik poświęcony strażakom, którzy odeszli. Pomnik powstał w roku 2000, 4 maja w 80 – tą rocznicę powstania Ochotniczej Straży Pożarnej w Blachowni. Na monumencie, którego zwieńczeniem jest statua św. Floriana – patrona strażaków , widnieje napis : „W rocznicę powstania OSP w Blachowni i w Hołdzie Strażakom Blachowni lat 1920 – 2000”. Pomnik znajduje się przy Placu Wolności nieopodal remizy OSP Blachownia. <br>
W Blachowni znajdują się jeszcze dwa krzyże z którymi wiążą się ciekawe historie. Jednym z nich jest  skromny krzyż stojący w parku przy ulicy Sienkiewicza. Historia tego postumentu sięga czasów , gdy w miejscu gdzie on stoi znajdował się ogromny park, który ma ponad 165 lat . Krzyż znajdujący się na cokole jest pierwszym krzyżem odlanym w hucie w Blachowni. Natomiast z czarną tablicą, która znajduje się na postumencie związana jest pewna historia . W roku 1879 tereny wokół Częstochowy oraz Blachownię nawiedziła epidemia choroby zakaźnej -  prawdopodobnie była to cholera. Kilkuset mieszkańców Blachowni zmarło. Wcześniej tereny Blachowni nawiedziła klęska głodu. Ci, którzy przeżyli umieścili czarną płytę z podobiznami dwóch świętych w hołdzie zmarłym. Krzyż znajdował się w bardzo złym stanie. Jednak 28 kwietnia 2007 roku zakończono jego renowację. Ciekawe jest to , że w sierpniu 2008 roku podczas trąby powietrznej cały zabytkowy park z kilkudziesięcioletnimi drzewami został całkowicie zniszczony przez żywioł, jednak krzyż został cudownie ocalony. <br>
Drugi krzyż – krzyż saperski znajduje się także przy ulicy Sienkiewicza. Jego historia wiąże się z odzyskaniem niepodległości przez Polskę po zakończeniu I Wojny Światowej. W Blachowni stacjonowały wojska. Oddział saperów wykonał ten krzyż i postawił ku pamięci wyzwolonej ojczyzny. Podczas II Wojny Światowej niemieccy okupanci nakazali ścięcie krzyża.  Krzyż był przechowywany przez całą wojnę i powrócił na swoje miejsce dopiero po wyzwoleniu w roku 1945. W roku 1984 krzyż całkowicie odnowiono.

Agnieszka Kowalczyk 2010-06-08