• Opublikowano:

    2010-12-05
  • Odsłon:

    13

Litwa: cmentarz na Rossie ma stronę internetową

05.12. Wilno (PAP) - Najstarszy wileński cmentarz - na Rossie, niezwykle silnie związany z historią Polski, który w przyszłym roku będzie obchodził 210. rocznicę założenia, ma swą stronę internetową: www.rossa.lt.
Portal powstał z inicjatywy Społecznego Komitetu Opieki nad Starą Rossą, który od dwudziestu lat troszczy się o tę nekropolę.
"Naszym celem jest przedstawienie cmentarza i utrwalenie pamięci o osobach tu pochowanych, a także zaprezentowanie działalności naszego komitetu i pozyskanie pieniędzy na odbudowę kolejnych pomników" - powiedziała PAP przewodnicząca komitetu Alicja Klimaszewska.
Portal www.rossa.lt prezentuje historię cmentarza, jego zdjęcia sprzed lat i te najnowsze. Jeszcze w tym roku na stronie internetowej zostanie zamieszczona mapa kwatery wojskowej, w której znajduje się grób matki marszałka Józefa Piłsudskiego i jego serca. Będzie też lista pochowanych tu 237 polskich żołnierzy i zdjęcia ich nagrobków.
Jak poinformowała prezes Społecznego Komitetu Opieki nad Starą Rossą, następnym krokiem będzie stopniowe zamieszczanie na portalu listy osób pochowanych w starej części Rossy - około 13 tys. nazwisk - wraz z opisem ich zasług dla Wilna i zdjęciami nagrobków.
"Chcemy w ten sposób nie tylko utrwalić pamięć o osobach tu pochowanych, ale też pomóc tym, którzy poszukują miejsca pochówku niektórych osób" - mówi Klimaszewska.
Na portalu już są zamieszczone zdjęcia pomników, które zostały odrestaurowane staraniem Społecznego Komitetu Opieki nad Starą Rossą za pieniądze pozyskane głównie z kwest na Powązkach w Warszawie. W przyszłości pojawią się zdjęcia nagrobków, które wymagają pilnej renowacji i w ten sposób poszukiwać sponsorów na ich odnowę.
Cmentarz na Rossie został założony w 1801 roku. Tworzą go Stara Rossa, Nowa Rossa i Cmentarzyk Wojskowy z mauzoleum Matki i Serca Syna. Ogólna powierzchnia terytorium cmentarza wynosi 10,8 ha. Cmentarz na Rossie w 1965 roku zamknięto dla pochówków, a w 1969 roku wpisano do rejestru zabytków narodowych Litwy, podlegających ochronie państwa. Dokonano wtedy inwentaryzacji nagrobków, pomników, grobowców. Ogółem na Rossie jest ich około 26 tysięcy, a w starej części cmentarza - około 13 tys.
Na Rossie leżą m.in. profesorowie Uniwersytetu Stefana Batorego, są groby: archeologa i pisarza Eustachego Tyszkiewicza, rzeźbiarza i architekta Antoniego Wiwulskiego, malarzy Franciszka Gucewicza i Franciszka Smuglewicza, groby dwojga dzieci Stanisława Moniuszki, a także wielu innych osób zasłużonych dla Polski, Litwy i Wilna. (PAP)
aki/ jo/ ro/