Polska sztuka / Twórcy ludowi / Malarstwo

  • Opublikowano:

    2008-11-15
  • Odsłon:

    572

Bogusław Madej

Bogusław Madej mieszka we wsi Młynne od około 1986 roku. Jest tam konserwatorem zabytków, ale jednocześnie z zamiłowania zajmuje się także rzeźbą w drewnie. Posiada on swoją pracownię rzeźby i rzemiosła artystycznego, gdzie tworzy rzeźby i przedmioty ozdobne. Są one najczęściej inspirowane współczesnością, ale także tradycjami regionu. Wszystkie zabawki oraz przedmioty dekoracyjne, które powstają spod ręki Bogusława Madej są wytwarzane z różnego rodzaju drewna. Najczęściej w jego pracowni powstają słoniki, skarbonki, kolorowe smoki, pajace, krasnale, najczęściej w oparciu o tradycje i kulturę regionu. Najczęściej prace jego sprzedawane są za granicę.
Tak naprawdę mało wiadomo o wcześniejszym etapie życia Bogusława Madej. Jego życie artystyczne rozpoczęło się naprawdę dopiero po jego przeprowadzce do wsi Młynne. Wtedy też zaczęły powstawać prawdziwe dzieła artystyczne, praktycznie na skalę światową.
Bogusław Madej charakteryzuje się tym przede wszystkim, że stosuje tematykę ludową w odniesieniu szczególnie do prostych, tradycyjnych przedmiotów i obiektów, które można spotkać na wsi. Uwielbia on między innymi rzeźbić ptaki, tamtejsze zwierzęta gospodarskie. Często też odnosi się do okolicznych legend, baśni, ludowych wierzeń. Dlatego też powstają liczne krasnale, pajace, smoki. Ponadto do wierzeń ludowych zaliczają się także przesądy, dlatego też artysta ten sięga między innymi do tematów takich jak: skarbonki, słoniki, podkówki, koniczynki i wiele innych.
Wielokrotnie mówi się o Bogusławie Madeju, że wśród jego ulubionych tematyk, względem których tworzy swoje dzieła rzeźbiarskie są wielokrotnie zabawki dla dzieci, również o tematyce ludowej. Celem Bogusława Madeja jest przede wszystkim ukierunkowanie obserwatorów, odbiorców jego twórczości na kwestie ludowości, tradycji ludowej, baśni, legend tamtejszych. Niejednokrotnie zapytany o przyczyny skierowania swojej uwagi właśnie na te aspekty twórczości i otaczającego świata uważa, że świata rzeczywistego mamy dużo na co dzień. Dlatego też warto jest skierować swoje uwagi na legendy, które pozwalają kształtować wyobraźnię i charakter, pokazują to, co dobre i to, co złe. Jednocześnie rzeźbiarz ten dopasowuje rodzaj drewna do ważności danego dzieła, jego przeznaczenia, a przede wszystkim koloru, trwałości, łatwości wykorzystania, modelowania, dopasowania między innymi do danej serii, którą zamierza stworzyć.
Bogusław Madej jest artystą, który potrafi wykorzystać praktycznie każdy rodzaj drewna do swoich celów. Wielokrotnie nagradzany, uznany za jednego z najlepszych współczesnych rzeźbiarzy. Najczęściej oczywiście doceniany jest przez miejscową ludność, ale jednocześnie wielokrotnie wykorzystywany zarówno poprzez swój zawód, jak i zamiłowanie rzeźbiarskie między innymi przy konserwacji zabytków, dzieł artystycznych itp.

Agnes 2008.11.15