Polska sztuka / Muzyka

  • Opublikowano:

    2009-07-15
  • Odsłon:

    548

Bernadetta Matuszczak - usunięte

Zycie
Bernadetta Matuszczak jest polską kompozytorką urodzoną w Toruniu, 10 marca 1931 roku. Wykształcenie muzyczne zdobyła w Państwowej Wyższej Szkole Muzycznej w Poznaniu, gdzie studiowała teorię muzyki oraz grę na fortepianie i kompozycję. Dyplom z teorii muzyki uzyskała w 1958 roku i przerwała dalszą naukę. Wtedy też rozpoczęła pracę na swojej uczelni na stanowisku asystenta.
W 1960 roku wróciła na studia kompozytorskie, tym razem na warszawskiej Państwowej Wyższej Szkole Muzycznej, które ukończyła w 1964 roku.
W 1968 roku wyjechała do Paryża dzięki stypendium ufundowanemu przez Rząd Francuski.
W chwili obecnej Matuszczak głównie komponuje utwory sceniczne oraz wokalno – instrumentalne, które są wykonywane zarówno w kraju jak i poza jego granicami.

Twórczość
Bernadetta Matuszczyk ma na swoim koncie wiele kompozycji. Do najważniejszych z nich zaliczyć należy utwory takie jak: Gitanjali na flet, sopran, dzwony i głos męski recytujący (1963), Sans titr for piano (1963-68), Dramat kameralny na baryton, baryton z taśmy, altowy głos recytujący, klarnet basowy, wiolonczelę, kontrabas i perkusję (1965), Septem tubae na chór mieszany, organy i orkiestrę symfoniczną (1966), Kwartet na 3 flety i klawesyn (1966), Musica da camera per 3 flauti, 4 timpani e 5 tom-toms (1967), Julia i Romeo opera kameralna w 5 scenach według Williama Szekspira na solistów, pantomimę, głosy recytujące, chór i orkiestrę (1967), Musica da camera per 3 flauti, 4 timpani e 5 tom-toms (1967), Invocazione per dieci voci, flato, contrabbasso, teorbano e gong (1968), Poésie de chambre pour récitation (baryton), soprano (garson), clarinette basse, vibraphone, 2 cymbales et tam-tam (1968), Per strumenti na orkiestrę smyczkową, klarnet basowy, trąbkę i perkusję (1969), Canzone na sopran, sopran z taśmy, rożek angielski i perkusję (1969-70), Humanae Voces opera-oratorium na głosy recytujące, sopran dramatyczny, chór i orkiestrę (1970-71), Rilke-Lieder na baryton i orkiestrę (1971), Salmi na baryton, głos recytujący, harfę, kontrabas, perkusję i światło (1972), Misterium Heloizy opera w 7 scenach na solistów, chór i orkiestrę (1973-74), Elegia o chłopcu polskim na sopran, altowy głos recytujący, 2 chóry żeńskie i orkiestrę (1974-75), Aforyzmy na flet solo (1976), Pamiętnik wariata monodram operowy według Mikołaja Gogola na aktora, baryton, pantomimę i orkiestrę kameralną (1976), Apocalypsis oratorium na sopran, baryton, głosy recytujące, chór i orkiestrę (1976-77), Dziady Kowieńskie dramat Adama Mickiewicza na solistów, chór i orkiestrę (1978), Canticum Canticorum na alt, baryton, chór i orkiestrę (1978-79), Ossesioni Concertanti in quattro parti per percussione (1980), Quartetto in dodici parti na kwartet smyczkowy (1980), Fraszki na chór męski a cappella (1980), Prometeusz opera kameralna według Ajschylosa na solistów, chór i orkiestrę (1981-82), Dwanaście preludiów na smyczki (1982), Wiersze dziecięce na chór żeński a cappella (1982), Canti della vita e della morte na baryton, wiolonczelę i perkusję (1982-84), Canto solenne na baryton, chór i orkiestrę (1983), Momenti Musicali per flauto ed archi (1983), Tryptyk Norwida na baryton, klarnet basowy i wiolonczelę (1983), Dźwiękowe zabawki na fortepian dla dzieci (1984), Aforyzmy na fortepian (1984), Kolęda na alt z towarzyszeniem fortepianu (1984), Pejzaże na mezzosopran i fortepian (1984), Improvvisatione per flauto solo (1984), Miniatury baletowe na orkiestrę (1985), Notturno – Karol Szymanowski in memoriam in tres pertes per cello solo (1987), Canticum Polonum per archi (1987), W nocy na Starym Rynku pantomima według Icchoka Lejba Pereca na głosy solowe, chór i orkiestrę symfoniczną (1988), Dzikie łabędzie [wersja sceniczna], baśń baletowa według Hansa Christiana Andersena – muzyka elektroniczna (1988), Fase per archi da camera (1989), Hymnus in honorem Beatae Mariae Virginis de Monte Carmelo na alt lub kontratenor i pozytyw lub organy (1990), Nie ma dachu nad głową na alt z towarzyszeniem fortepianu (1990), Kołysanka niebieska na alt z towarzyszeniem gitary (1990), Kolęda A. D. 1990 na alt z towarzyszeniem gitary (1990), Dzikie łabędzie [wersja radiowa] suita baletowa na aktora i taśmę (1991), Libera me... na baryton i taśmę (1991), Pieśń żałobna Pamięci Ofiar Katynia na sopran i organy (1991), Sny dziecięce na fortepian (1992), Quo vadis dramat muzyczny według Henryka Sienkiewicza na solistów, chór i orkiestrę (1993-94) oraz Canto funebre per archi, in memoriam Wojciech Broniewski (1995).


Marta Kotas 2009-07-11