Polska sztuka / Malarstwo / Współczesnośc powoj

  • Opublikowano:

    2010-05-22
  • Odsłon:

    541

Arcydzieła sztuki barokowej w kościele Najświętszego ImieniaJezus.     

Nie sposób ogarnąć ponadczasowego piękna wrocławskiego kościoła podczas jednej krótkiej wizyty. Ogromne wrażenie robię przede wszystkim niezwykłe freski, z których wyrastają namalowane kolumny i balkony, zdające się unosić optycznie sklepienie kościoła. Aby w pełni docenić maestrię malarza trzeba jednak najpierw przyzwyczaić wzrok do barokowej obfitości, której przejawem są wszechobecne sylwetki aniołów i świętych oraz wielobarwne ornamenty.

Kościół Najświętszego Imienia Jezus został wybudowany w miejscu dawnego zamku królewskiego. Świątynię konsekrowano w 1698 roku, lecz pierwszy etap prac zakończono dopiero osiem lat później. W międzyczasie powstawały monumentalne malowidła – prawdziwe arcydzieła barokowej sztuki iluzjonistycznej. Ich autor, austriacki artysta – Johann Michael Rottmayr von Rosenbrunn, tworzył głównie dzieła o tematyce religijnej i mitologicznej, lecz zasłynął właśnie dzięki freskom, które dodawały głębi obiektom sakralnym.

Niespełna dwadzieścia lat później rozpoczęto przebudowę kościoła, zmieniono wtedy również większość elementów wyposażenia świątyni. Wnętrze budynku dwukrotnie poddawano renowacji – w 1763 roku oraz w latach 1879-1893. Po zakończeniu II wojny światowej konieczne było usunięcie szkód powstałych w wyniku działań zbrojnych. Zakres prac konserwatorskich objął naprawę fragmentu sklepienia, odnowienie zniszczonych figur i stiuków oraz zrekonstruowanie malowideł (zadania tego podjął się Jan Drobek). Mimo wszystko historia łaskawie obeszła się z kościołem Najświętszego Imienia Jezus, dzięki czemu możemy podziwiać jego architekturę i większą część wyposażenia w niemal niezmienionej przez upływ czasu postaci.

Wśród bogactwa złoceń oraz roślinnych ornamentów, zdobiących długie szeregi kaplic dostrzec można również zielone i brunatno-szare stiuki, które znacząco wpływają na koloryt świątyni. Na różnych poziomach umieszczono jasne figury świętych, które wychylają się do nas w teatralnym geście lub zdają się unosić ku pokrytym freskami sklepieniom. Z iście barokowej obfitości dzieł sztuki malarskiej i rzeźbiarskiej wyróżnia się monumentalna sylwetka ołtarza głównego, który wykonano według projektu jezuity – Krzysztofa Tauscha w pierwszej połowie XVIII wieku. Ten sam artysta namalował też otoczony rzeźbami obraz znany jako Ofiarowanie Jezusa w świątyni . Wokół malowidła stoją figury św. Ignacego Loyoli oraz św. Ksawerego, a niedaleko ołtarza umieszczono marmurową pietę, stanowiącą wierne odwzorowanie dzieła Michała Anioła z rzymskiej Bazyliki św. Piotra.

Bibliografia:
http://uniwersytecki.archidiecezja.wroc.pl/historia.html

Nina Kinitz 10 kwietnia 2010